2019 m. veiklos programa


 1. Darbuotojų profesinė sąjunga, vadovaujasi LR Konstitucija, Darbo kodeksu ir kitais Teisės aktais, socialinės partnerystės sąvoka jų principais ir patvirtintais profesinės sąjungos įstatais. Darbuotojų profesinei sąjungai vadovaujantis Darbo kodekso 169 str. 3 d. kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 įgyja darbuotojų įgaliojimus atstovauti visu bendrovės darbuotojus. Organizacija turi profsąjungos vėliavą, sąskaitą banke ir internetinį puslapį adresu: www.dpskaunas.puslapiai.lt Kiekvienas profsąjungos narys gali pateikti pasiūlymus profsąjungos pirmininkui ir komiteto nariams dėl darbo ir socialinių sąlygų užtikrinimo. Esant reikalui profsąjungos narys asmeniškai gali kreiptis raštu elektroniniu paštu adresu: broniusbucelis@gmail.com arba bronius.bucelis@kaunoautobusai.lt
 2. Kreipiantis į Teismą ar į Ginčų komisiją dėl pažeistų teisių profesinės sąjungos nariui nemokamai atstovauja profesinės sąjungos Teisininkas ar advokatas pagal pasirašytą teisinių paslaugų sutartį su darbuotojų profesine sąjunga. Teisines išlaidas apmoka darbuotojų profesinė sąjunga.
 3. Kiekvienais metais vyksta ataskaitinė konferencija ir kas 4 metai rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios metu renkamas pirmininkas, komiteto ir komisijų nariai, kurie vadovaujasi patvirtintais profsąjungos įstatais. Renkant profsąjungos pirmininko ir komiteto narių kandidatūras tvirtina atviru ar slaptu balsavimo konferencijos delegatai.
 4. Darbuotojų profesinės sąjungos komiteto posėdžiai vyksta kiekvieną pirmadienį 11.30–12.30 val. ir sprendžiamos bendrovės bei darbuotojų problemos.
 5. Įnašai Lietuvos profesinių sąjungų centrams pervedami centralizuotai, vadovaujantis tų organizacijų įstatais arba pritarus darbuotojų profesinės sąjungos konferencijai.
 6. Darbuotojų profesinės sąjungos konferencijos sprendimu 1993 m. yra įsteigta savišalpos kasa. Savišalpos kasos nariui suteikiama grąžinama pašalpa iki 450 eurų, vadovaujantis patvirtintais savišalpos kasos nuostatais, kuriuos tvirtina profesinės sąjungos konferencija. Savišalpos kasos buhalterė Jurgita Dulinskienė suteikia grąžinamą pašalpą profsąjungos nariui užpildžius atitinkamos formos prašymą. Savišalpos kasos nariui, pareikalavus raštu, grąžinami savi įnašai. Savišalpos kasos nariu gali būti tiktai darbuotojų profesinės sąjungos nariai. Savišalpos kasos buhalterės kontaktiniai duomenys: +37061211562
 7. Darbuotojų profesinei sąjungai yra suteiktas Paramos gavėjo statusas ir kiekvienais metais renkami 1% nuo gyventojų pajamų mokesčio. Iš surinktų pajamų mokesčio yra įkurtas nepriklausomas fondas, kuris gali būti naudojamas pritarus konferencijai streikams organizuoti, privatizacijos metu ir kitoms reikmėms. Įkurtas streikų ir nepriklausomas fondas, kuris yra sukaupęs 24375 eurų ir jis gali būti naudojamas ypatingais atvejais, pagal priimtą profesinės sąjungos konferencijos nutarimą už kurį balsavo ne mažiau kaip 2/3 konferencijos delegatų.
 8. Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas 2019 metais planuoja išvykas ir renginius:

8.1. Balandžio mėnesį pagal pateiktą žvejų būrelio ,,Autobusistas” prašymą organizuojama 3 dienų išvyką lengvosiomis mašinomis į Šilutės rajoną, Šilininkus. Šiam renginiui organizuoti skiriama 300,00 eurų.

8.2. Gegužės mėnesį planuojama vienos dienos kelionė Lietuvos Venecija (Rusnė-Ventės ragas-Mingė- Švėkšna) pagal pateiktą kelionių organizatorių programą apklausos būdu.

8.3. Birželio mėnesį planuojama 4 dienų kelionė Čekijos kalnai-Praha, pagal pateiktą kelionių organizatorių programą apklausos būdu.

8.4. Rugsėjo mėnesį planuojamas 2 dienų Keleivinio transporto sąskrydis Ignalinos rajone Pabiržės kaimas. Nustatomas sąskrydžio dalyvio mokestis vienam darbuotojui 10 eurų.

8.5. Rugsėjo mėnesį planuojama vienos dienos išvyka grybauti į Varėnos miškus.

8.6. Lapkričio mėnesį planuojama Baltijos jūroje menkių žvejyba darbuotojų profesinės sąjungos nariams. Išnuomojamas žvejybinis laivas ir skiriama 700 eurų. Vykstant į Klaipėda lengvaisiais automobiliais kelionės išlaidas susimoka  patys dalyviai.

 1. Minint Tarptautinės moters dieną kovo 8-tąją organizuoti bendrovės salėje minėjimą pasveikinant darbuotojų profesinės sąjungos moteris, įteikiant atminimo dovanėles. Šiam renginiui profsąjungos komitetas skiria 2000 eurų. Kiekvienai moteriai įteikiamas dovanų čekis 20 eurų sumai ir įteikiamos gėles renginio metu. Lėšos skiriamos iš profsąjungos lėšų. Minėtame renginyje kviečiama dalyvauti bendrovės vadovybė, Seimo nariai ir darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.
 2. Vadovaujantis pasirašytos kolektyvinės sutarties VI sk. ,,Socialinė rūpyba“ 98 punktu darbuotojų profesinės sąjungos komitetas apmoka iš profsąjungos lėšų visų bendrovės darbuotojų vaikams iki 12 metų už kalėdines dovanėles, darbdavys organizuoja darbuotojų vaikams iki 12 metų Kalėdinį spektaklį. Renginiui planuojama skirti 1000 Eur.
 3. Kultūrinių renginių organizavimo komisija 2019 metais planuoja išvykas:

11.1. Liepos ir rugpjūčio dienomis bus organizuojamos 4 dienų poilsinės išvykos į Šventąją poilsio namus „Elektronas“, pagal patvirtintą Kultūrinių renginių organizavimo komisijos prašymą.

Nustatomos pamainos: Liepos 4-7 d. (4 dienos); rugpjūčio 22-25 d. (4 dienų). Darbuotojų profesinės sąjungos nariams ir jų šeimos nariams kelionė autobusu nemokamai. Bendrovės darbuotojams ir jų šeimos nariams už kelionę autobusu reikės mokėti 10 eurų kainą, vadovaujantis Kultūrinių renginių organizavimo nuostatais. Už poilsį Šventojoje darbuotojų profesinės sąjungos ir jų šeimos nariams kompensuoja 10% nustatytos poilsio namų kainos. Darbuotojui užsiregistravus ir vykstant nuosavu transportu kompensuojama 15% nustatytos poilsio namų kainos.

Nuo kovo iki gegužės mėnesio bus organizuojama profsąjungos narių apklausa, kurie pageidaus ilsėtis poilsio namuose „Elektronas“. Vadovaujantis apklausos duomenimis, su poilsio namais „Elektronas“ bus pasirašyta nuomos sutartis. Be to darbuotojai gali vykti į Šventąja ne pagal nustatytas pamainas, bet užsiregistravę iš anksto, kurie bus įtraukti į vykstančiųjų sąrašus. Baigus apklausą bus pasirašyta sutartis su poilsio namais „Elektronas“ ir vėliau pretenzijos iš darbuotojų nebus priimamos

 1. Darbuotojų profesinės sąjungos nariams mokamos pašalpos:

12.1. mirus profsąjungos nariui, pateikus mirties liudijimo kopiją ir užpildžius prašymą išmokama negrąžinama pašalpa mirusiojo artimiesiems 250,00 eurų.

12.2. mirus šeimos nariui: tėvams, sutuoktiniui, vaikams ir užpildžius prašymą bei pateikus mirties liudijimo kopiją profsąjungos nariui išmokama 100,00 eurų vienkartinė negrąžinama pašalpa.

12.3. kiekvienam profsąjungos nariui turint nedarbingumo pažymėjimą vieną kartą per metus išmokama vienkartinė negrąžinama pašalpa. Profsąjungos narys privalo pateikti prašymą ir nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Profsąjungos komitetas skiria jam 50,00 eurų vienkartinę negrąžinamą pašalpą išsirgus nepertraukiamai ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų.

12.4. Sutuoktuvių proga, pateikus santuokos liudijimo kopiją ir parašius prašymą profsąjungos komitetas skiria negrąžinamą vienkartinę pašalpą 100,00 eurų iš profsąjungos lėšų.

12.5. gimus vaikui, pateikus gimimo liudijimo kopiją ir parašius prašymą profsąjungos komitetas skiria negrąžinamą vienkartinę pašalpą 100,00 eurų iš profsąjungos lėšų.

12.6. sveikiname profsąjungos narius: 30, 40, 50, 60, 70 metų jubiliejaus proga. Jubiliatui įteikiamas jubiliejaus proga padėkos raštas ir išmokama 50,00 eurų išmoka.

12.7. Šv. Kalėdų proga kiekvienam nariui skiriama kalendorius ir profsąjungos lankstynukas. Profsąjungos nariui taip pat įteikimas dovanų čekis 30 eurų vertės. Planuojama išleisti iš profsąjungos lėšų iki 15000 eurų.