2011 m. lapkričio mėn. 12 d. įvyko UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos įsikūrimo 20-čio minėjimas

Dalyvavo:
LR Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas,
Seimo nariai: Rytas Kupčinskas, Vincė Vaidevutė Margevičienė,
Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas,
Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzevičius,
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas,
LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas,
Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius,
Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža,
UAB „Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis,
AB „Autrolis“ Generalinis direktorius Gintautas Činikas,
UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ Eksploatacijos direktorius Petras Švažas
ir darbuotojų profesinės sąjungos nariai ir jų šeimos nariai.

Renginį vedė Vilius Kaminskas ir Jurgita Dulinskienė. Prieš pradedant darbuotojų profesinės sąjungos 20-mečio minėjimą, dalyvavusieji sugiedojo Lietuvos valstybės himną. Vilius Kaminskas pristatydamas darbuotojų profesinę sąjungą, daug gražių žodžių linkėjo profesinės sąjungos nariams ir sėkmės organizacijai. Jurgita Dulinskienė perskaitė sveikinimą darbuotojų profesinės sąjungos nariams, kuriame prisiminta, kad laikas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais ir būtent jais – didesniais ir mažesniais, nepastebimais ir lemiamais nužymėtas mūsų dvidešimtmetis. Žodis buvo suteiktas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Broniui Bučeliui, kuris priminė profesinės sąjungos istoriją, kaip kūrėsi organizacija ir kokį kelią teko nueiti per tuos 20 metų. Vėliau profsąjungos pirmininkas pasveikino pirmuosius profsąjungos narius, kurie padėjo įkurti darbuotojų profesinę sąjungą 1991 m. lapkričio 20 d. Padėkos raštus ir atminimo suvenyrai įteikti: Jonui Gumbelevičiui, Edvardui Žukui, Stasiui Pacaičiui, Antanui Lukšaičiui, Petrui Puleikiui, Vidmantui Peizai, Jonui Bilevičiui, Ignui Brazauskui ir kitiems.

Darbuotojų profesinę sąjungą pasveikino LR Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas nuo Vyriausybės ir palinkėjo, kad ir toliau tinkamai būtų atstovaujamos darbuotojų teisės bendrovėje.

Profesinę sąjungą 20-mečio proga sveikino Seimo nariai Rytas Kupčinskas ir Vincė Vaidevutė Margevičienė, kurie linkėjo gero pasisekimo atstovaujant darbuotojų interesus.

Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas daug gražių žodžių linkėjo darbuotojų profesinei sąjungai ir pasidžiaugė, kad socialinis dialogas šioje bendrovėje randamas kompromiso keliu. Profsąjungos pirmininko užsispyrimas ir pasiekti rezultatai – tai visokeriopa nauda bendrovei ir darbuotojams. Džiugu ir tai, kad 2012 metais bendrovę pasieks nauji biodujomis varomi autobusai ir tai, kad jie pakeis susidėvėjusius turimus senus autobusus.

Daug gražių žodžių linkėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas ir LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas. Savo kalbose prisiminta, kad šiandieną Lietuvoje priimti įstatymai draudžia streikuoti profesinėms sąjungoms ir gal būt vienas iš kelių susitarti su darbdaviu per socialinį dialogą.

Sveikinimus darbuotojų profesinės sąjungos 20-mečio proga perskaitė Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius, Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzevičius, kurie linkėjo ir toliau stiprybės atstovaujant darbuotojų interesus.

Darbuotojų profesinę sąjunga sveikino UAB „Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, AB „Autrolis“ Generalinis direktorius Gintautas Činikas, UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ Eksploatacijos direktorius Petras Švažas, kurie taip pat linkėjo stiprybės ir gerų rezultatų atstovaujant darbuotojų interesus.

Po to koncertavo Kauno muzikinio teatro solistas Liudas Mikalauskas.