Gruodžio 3 d. įvyko Darbuotojų profesinės sąjungos 25-mečio minėjimas Kauno karininkų ramovėje

Dalyvavo: LR seimo narys Gediminas Vasiliauskas, Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, nacionalinės vežėjų asociacijos ,,Linava“ keleivinio transporto viceprezidentas Rimantas Martinavičius, Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzevičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ technikos direktorius Kęstutis Derliūnas, Kauno miesto savivaldybės transporto skyriaus vedėjas Paulius Keras, VŠĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ Direktorius Justas Limanauskas, UAB ,,Kauno autobusai“ technikos direktorius Remigijus Locaitis, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Kauno klinikinės ligoninės profsąjungos pirmininkė Irena Tavginienė ir 245 profsąjungos ir jų šeimos nariai.

Renginį vedė Vilius Kaminskas ir Vaiva Mališauskienė. Prieš pradedant darbuotojų profesinės sąjungos 25-mečio minėjimą, dalyvavusieji sugiedojo Lietuvos valstybės himną. Vedantieji pristatydami darbuotojų profesinę sąjungą priminė profsąjungos istoriją, kuri prasidėjo 1990 m. vasario 12 d. iškėlus Kauno miesto autobusų parke kolektyvinį ginčą ir pasirašius 436 vairuotojams. Neišsprendus administracijai pateiktų reikalavimų 1991 m. lapkričio 11 d. įvyko autobusų vairuotojų streikas. Autobusų vairuotojams pageidaujant 1991 m. lapkričio 20 d. dalyvaujant steigiamam susirinkime 46 autobusų vairuotojams pirmininkaujant Broniui Bučeliui, sekretoriaujant Jonui Gumbelevičiui įsteigta Nepriklausoma vairuotojų profsąjunga.

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pasveikino profsąjungos ir jų šeimos narius su profsąjungos įkūrimo 25 mečiu. Profsąjungos pirmininkas pabrėžė, kad įkūrėme UAB ,,Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinę sąjungą, kuri šiandieną yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir Europos sąjungos šalyse. „25 metai žmogaus gyvenime – tai jauno ir veržlaus žmogaus siekis įgyvendinant svajones bei lūkesčius. Organizacijos veikloje 25 metų amžius – tai patirtis siekiant tikslo stabilizuojant bendrovės ekonominę bei finansinę padėtį, tinkamai atstovauti bendrovės darbuotojų ir profesinės sąjungos narių problemas. Džiaugiuosi, kad šiandieną esame kartu sprendžiant problemas ir atstovaujant Jūsų interesus.“ – paminėjo pirmininkas Bronius Bučelis. Vėliau profsąjungos pirmininkas pasveikino pirmuosius profsąjungos narius, kurie padėjo įkurti darbuotojų profesinę sąjungą ir aktyviai dalyvavo jos veikloje.

Padėkos raštai įteikti: autobusų vairuotojams Arvydui Aleksynui, Gediminui Basčiui, Jonui Jokubauskui, Romualdui Jurkevičiui, Ričardui Kontrimui, Algimantui Mikalauskui, Kęstučiui Mastauskui, Arvydui Nenartavičiui, Virginijui Putnai, Gediminui Pupkai, Valerijui Riazanovui, Sigitui Valentukaičiui, troleibuso vairuotojai Jolantai Čekotienei, techninės pagalbos vairuotojui Vidmantui Arlauskui, paskirininkei Adelijai Čenkienei, transporto eksploatacijos vadybininkui Vytautui Klimašauskui, autošaltkalviams Antanui Markeliui, Jonui Blauzdžiui ir statinių priežiūros vadybininkui Rimvydui Tvarionui.

Darbuotojų profesinę sąjungą pasveikino LR Seimo narys Gediminas Vasiliauskas pasidžiaugdamas profesinės sąjungos veikla ir palinkėjo, kad ir toliau tinkamai būtų atstovaujamos darbuotojų teisės bendrovėje.

Darbuotojų profesinę sąjungą 25-mečio proga pasveikino Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga motinos Teresės žodžiais:
Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj.
Vis dėlto darykite gerus darbus!
Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką.
Vis dėlto kurkite!
Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi.
Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio!

Sveikinimo žodžius tarė Nacionalinės vežėjų asociacijos ,,Linava“ keleivinio transporto viceprezidentas Rimantas Martinavičius, kuris pasveikino asociacijos vardu linkėdamas darbuotojų atstovams spręsti darbuotojus problemas ir atstovauti darbuotojus.

Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas pasveikino profsąjungos pirmininką 25-mečio įkūrimo proga palinkėdamas ir toliau atstovauti darbuotojų interesus ir palinkėjo sėkmės prasmingiems darbams.

Daug gražių žodžių linkėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Kauno klinikinės ligoninės profesinės sąjungos pirmininkė Irena Taviginienė, UAB ,,Kauno autobusai“ technikos direktorius Remigijus Locaitis, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ technikos direktorius Kęstutis Derliūnas ir Kauno miesto savivaldybės Transporto vedėjas Paulius Keras, kuris įteikė darbuotojų profesinės sąjungos įkūrimo 25-mečio proga padėką nuo Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio.

Po to koncertavo Kauno muzikinio teatro solistai ir pirmą kartą baigiantys renginiui dalyvaujantys svečiai ir darbuotojų profesinės sąjungos ir jų šeimos nariai sugiedojo sukurtą profesinės sąjungos himną.

Po iškilmingo 25-mečio minėjimo gyvai koncertavo Kupiškio kultūros rūmų ansamblis.