Gruodžio 9 d. Vilniuje įvyko „LPSK Jaunimas“ataskaitinė konferencija

Dalyvavo: ,,LPSK Jaunimas“ pirmininkas Tomas Jakutevičius ir 27 šakinių ir regioninio jaunimo profesinių sąjungų atstovai. Nuo Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungos Federacijos dalyvavo pirmininko pavaduotojas Dainius Kizis.

Darbotvarkėje: ,,LPSK Jaunimas“ pirmininko ataskaita už 2016 metus.

Pirmininkas Tomas Jakutavicius ataskaitoje minėjo, kad daug buvo dirbama su jaunimu, kad jį galima būtų pritraukti į profesines sąjungas, aiškinant jų svarbą jungiantis į profesines sąjungas. Taip aktyviai buvo bendradarbiaujama su užsienio ir jaunimo profsąjungomis. Pirmininkas Tomas Jakutevičius dalyvaudavo LPSKL veikloje valdybų ir Tarybos posėdžiuose. Be to, ketinama įrengti stendą Litexpo parodoje apie LPSK jaunimo veiklą. Perspektyvoje 2017 metais siekiama, kad dalyvautu bent 15 ar 20 atstovų profesinių sąjungų jaunimo LPSK veikloje bei konferencijose. Bus įkurta iš jaunimo atstovų, kad kuo daugiau bendradarbiautu LPSK vadovybe sprendžiant jaunimo problemas, įsiliejant į profesinių sąjungų veiklą.

Konferencijoje priimti nauji įstatai ir išrinkta nauja ,,LPSK Jaunimas“ 5 narių valdyba. Bus bandoma ieškoti sąlyčio tašku su Lietuvos valstiečiu ir žaliųjų sąjungos partijos politiniu jaunimu.

LPSK Jaunimas pakeisti įstatai patvirtinti bendru sutarimu. Be to, išrinktas revizorius ir garbės narys.

Aptarta konferencijoje veiklos organizavimas 2017 m. LITEXPO parodoje per studijų mugę, kad per pokalbius su studentais pritraukti ir juos į profesines sąjungas. Kitais metais ketinama organizuoti Lietuvos jaunimo suvažiavimą ar festivalį. Be to, 2017 metais rugsėjo mėnesį vyks Baltijos šalių jaunimo Forumas Estijoje, kuriame dalyvaus ,,LPSK jaunimas“ išrinkti atstovai. Aptarta ir Tarptautinė veikla, kuri bus aprašyta Facebook tinklalapyje.