2016 m. gruodžio 15 d. įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

Dalyvavo: Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Federacijos pirmininko pavaduotojas Saulius Matulaitis,LPSK Teisininkė Jovita Jančiauskienė,  UAB „Ukmergės autobusų parko“ profsąjungos pirmininkas Andrejus Rakickis, UAB ,,Ukmergės keliai“ profsąjungos pirmininkas Antanas Kriukelis, VŠI „Automobilių stovėjimo aikštelės“ profsąjungos pirmininkė Vita Janušauskienė, UAB „Kautra“ Vairas profsąjungos pirmininkė Elena Buraja, Tarybos narė Vida Žudikova, Utenos autobusų parkas profsąjungos pirmininkė Aldona Suščenovienė.

Federacijos valdybos darbotvarkė

  1. Federacijos pirmininko pranešimas;
  2. Informacija apie LPSK Tarybos posėdį vykusį gruodžio 9 d.
  3. Dėl Federacijos patalpų J.Basanavičiaus 29 A, Vilnius. Nuomininkai nutraukė sutartį;
  4. Dėl bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo su Nacionaline vežėjų asociaja “ Linava”;
  5. Pirminių organizacijų( profesinių sąjungų) pirmininkų pasisakymai;
  6. Eiliniai klausimai.

Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis akcentavo, kad nuo rugsėjo mėnesio įvykusio Federacijos valdybos posėdžio Marijampolėje prabėgo 3 mėnesiai. „Manau Jus pakankamai elektroniniu paštu gaunate informacijos ir ja pasidalinate su profsąjungos Tarybos ar komiteto nariais. 2016 m. spalio 9 d. įvyko Seimo rinkimai, kuriuose Jus vienmandatinėse apygardose išsirinkote seimo narius ir tikiuosi bendraujate dėl esamų problemų sprendimo. Laimėjus daugumą ir pasitikėjimą iškeltais seimo nariais laimėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga laimėjus 56 seimo mandatus. Lapkričio 9 d. sudaryta Seime koalicija su Socialdemokratais. Lapkričio 22 d. Prezidentė paskyrė premjerą Saulių Skvernelį, kuris vėliau sudarė ministrų kabinetą, paskirdamas ministrus. Gruodžio 13 d. Seime patvirtina Vyriausybės programa ir ministrų kabinetas. Taigi sprendžiant įmonių ir darbuotojų problemas, reikia žinoti – ką mes norime ir sprendžiant Federacijos valdyboje turime priimti sprendimus ir organizuoti susitikimus su paskirtais ministrais. Profsąjungos išsakė palaikymą dėl DK stabdymo atidedant jo įsigaliojimą ir pateikė pasiūlymus dėl Darbo kodekso siūlydami svarstyti Lietuvos Trišalėje taryboje. Spalio 28 d. įvyko UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos 27-ta rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios metu 4 metams buvau išrinktas pirmininku ir patvirtinti komiteto ir komisijų nariai 4 metų kadencijai. Federacijos vardu daviau interviu išsakydamas poziciją, kad ir profesinėms sąjungoms reikia atstovų Seime ir Vyriausybėje pasirašant bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Lapkričio 7 d. dalyvavome Nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ keleivinio transporto tarybos posėdyje aptariant problemas šiame sektoriuje, pasirašant bendradarbiavimo sutartį. Gruodžio 3 d. UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga Kauno karininkų ramovėje minėjo įkūrimo 25 metų jubiliejų. Jums Federacijos valdybos nariams pateikiu: ,,Dėl darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinį-administracinį modelį“ LPSK pirmininko Artūro Černiausko 2016 metų ataskaitą, pagrindinius socialinius rodiklius ir susitarimus, kurie buvo svarstyti LPSK Tarybos posėdyje Vilniuje gruodžio 9 d. ir be to vykęs Tarybos posėdis aprašytas profsąjungos info tinklalapyje. Seime gruodžio 20 d. įvyks galutinis balsavimas dėl Darbo kodekso atidėjimo ir tikiuosi, kad sprendimas bus teigiamas darbuotojų naudai priimant sprendimą svarstant pakeitimus Lietuvos Trišalėje taryboje. Taigi, mus laukia darbai tai: VŠĮ ,,Automobilių stovėjimo aikštelės“ kolektyvinės derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties sudarymo ir pasirašymo, UAB ,,Kautra“ mano manymu turėtume pradėti kolektyvines derybas dėl kolektyvinės sutarties sudarymo ir pasirašymo. Kaip ir esu žadėjęs, organizuoti susitikimą dėl kelių regioninių įmonių su naujai patvirtintu Susisekimo ministru, bet ir vėl turime žinoti ko mes siekiame apderinant bendrus veiksmus su įmonių vadovais. Atlyginimų klausimas kol kas daugelių įmonių yra atviras ir dėl to turėsime derinti bendrus veiksmus, kaip turėtume padėti. Kaip minėjau nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Valstybinių ir savivaldybės įstatymas suteikiant teisę Jums deleguoti darbuotojų atstovą į bendrovių valdybas.“ – pasisakė pirmininkas Bronius Bučelis.

Federacijos valdyba pritarė dėl nuomojamų patalpų ir suteikė įgaliojimus ieškoti nuomotojų išnuomojant patalpas Vilniuje.

Pasisakė Fedracijos valdybos nariai:

VŠĮ ,,Automobilių stovėjimo aikštelės“ pirmininkė Vita Jančiauskienė, kad 2017 m. sausio 14 d. baigiasi kolektyvinės sutarties galiojimo laikas ir 2016 m. gruodžio 28 d. prasidės kolektyvinės derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties.

UAB ,,Kautra“ Vairas pirmininkė Elena Buraja, kad darbdavys nesutinka sudaryti kolektyvinės sutarties. Šiuo metu baigiama pastatyti Kauno autobusų stotis, perkami nauji autobusai, bet darbuotojams atlyginimai nekeliami ir tik Direktorius vis žada.

UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Andrejus Rakickis kolektyvinė sutartis galioja. Šiuo metu taip pat statoma Ukmergėje autobusų stotis. Taip pat siūlė įsigaliojus Darbo kodeksui organizuoti seminarus ir supažindinti su Darbo kodeksu.

UAB ,,Marijampolės keliai“ profsąjungos pirmininkas Saulius Matulaitis kolektyvinė sutartis galioja 2017 m. liepos 3 d. Galimi pasikeitimai vadovybėje ir tada matomai galima organizuoti susitikimą Vyriausybėje dėl kelių regiono problemų.

UAB ,,Ukmergės regioniniai keliai‘ kolektyvinė sutartis pasirašyta neterminuotai. Bendrovės vadovas darbuotojus skatina už gerą ir kokybišką darbą.

Federacijos valdyba pritarė kreipimuisi į Seimo narius dėl Darbo kodekso atidėjimo pusei metui ir tikimasi, kad Darbo kodekso projektas bus tinkamai paruoštas derybos Lietuvos Trišalėje taryboje.

Kitas Federacijos valdybos posėdis įvyks Ukmergės regioniniai keliai patalpose 2017 m. kovo 16 d.