2016 m. gruodžio 26 d. įvyko Kalėdinė eglutė Kauno kultūros rūmuose

Vadovaujantis pasirašytos kolektyvinės sutarties 98 punktu ir darbuotojų profesinės sąjungos programos 11 punktu, bendrovės vadovybė kartu su darbuotojų profesine sąjunga organizavo darbuotojų vaikams iki 12-kos metų Kalėdinę eglutę Kauno kultūros rūmuose.

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis renginio metu pasveikino bendrovės darbuotojus su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Pasidžiaugė, kad bendrovės vadovybė ir darbuotojų profesinės sąjungos komitetas kartu organizavo bendrovės darbuotojų vaikams Kalėdinę šventę Kultūros rūmų salėje.

Kalėdinė eglutė įvyko gruodžio 26 d. 14.00 val., kurios metu darbuotojų vaikučiai su tėveliais žiūrėjo Kazio Binkio Kalėdinį spektaklį. Po spektaklio kartu su Kalėdų seneliu vyko žaidimai, šokiai bei linksmybės. Vėliau vaikučiams buvo išdalintos dovanėlės, kurias dalino Kalėdų sėnelis kartu su spektaklio personažais. Renginyje dalyvavo apie 345 darbuotojai su savo atžalomis.