2017 m. sausio 20 d. įvyko Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų Federacijos 25-ių metų minėjimas

Dalyvavo: Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų Federacijos pirmininkas Vilius Ligeika, pirmininko pavaduotojas Valerij Cigankov, regionų Federacijos pirmininkai, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profsąjungos pirmininko pavaduotojas Dainius Kizis, Lietuvos transporto Federacijos pirmininkė Eugenija Šiutienė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Gerimantas Bakanas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ infrastruktūrų direkcijos vadovai.

Įžanginį žodį tarė Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų Federacijos pirmininkas Vilius Ligeika, kuris prisiminė, kad prieš 25 metus sausio 9 d. įvyko I steigiamas suvažiavimas Vilniuje, kurio metų buvo įsteigta LGPF ir jos pirmininku buvo išrinktas Remigijus Brazauskas. Pirma Kolektyvinė sutartis pasirašyta su AB „Lietuvos geležinkeliai“ kovo 20 d. Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų Federacija atstovauja 30 profesinių sąjungų, kuriose yra 4500 profsąjungos narių. Bendrovėje dirba 9750 darbuotojų. Pagrindinis federacijos tikslas – atstovauti ir ginti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines teises bei interesus, siekti išsaugoti darbo vietas, sudaryti kolektyvines sutartis su darbdaviais.

Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų Federaciją 25-mečio proga pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir administracijos direktorė Jolanta Margaitienė ir palinkėjo toliau atstovauti darbuotojus sprendžiant darbo ir socialines problemas.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus  pavaduotojas Gerimantas Bakanas pasveikino Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų Federaciją ir regionų dalyvaujančius pirmininkus su įkūrimo 25-mečiu, palinkėdamas ir toliau principingai atstovauti darbuotojų teises. Bendrovė artimiausiu laiku minės 450 įkūrimo metines ir gaila, kad reikės optimizuoti ir reorganizuoti bendrovę ir dėl to, Federacijai teks kolektyvinėse derybose atstovauti ir apginti darbuotojų teises. Baigiant pasveikinimo žodį direktoriaus pavaduotojas Generalinio direktoriaus vardu apdovanojo darbuotojus, kurie išdirbę bendrovėje daugiau kaip 30 metų: apdovanojo 2 laipsnio ženkleliais: regionų Federacijos pirmininkus: Vitą Gailienę, Vitaliją Onelienę, Vitą Rasimavičių. 3 laipsnio ženkleliais: Dianą Jonikienę, Sergejų Žurkovą, Vytautą Mackevičių. Įteikė padėkos raštus: Arminui Gustaičiui, Egidijui Valmarui, Elenai Bartulienei, Gražinai Semaškai Grigorijui Juodagalviui.

Pasveikinimo žodžius Federacijos 25-mečio proga tarė Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Radviliškio AB ,,Lietuvos geležinkeliai‘ infrastruktūrų direkcijos vadovai.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas pasveikino Federacijos įkūrimo 25-mečio proga ir prisiminė, kad daugelis profesinių sąjungų kūrėsi Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę. Daugelis profesinių sąjungų organizacijų tikslas bendradarbiauti su darbdaviais ieškant kompromisų, kad darbuotojams būtų užtikrintos geros darbo sąlygos mokant jiems pakankamus atlyginimus. Taip pat LPSK pirmininkas įteikė Federacijos regionų pirmininkams padėkos raštus: Elenai Krivošienei, Verai Čalkienei, Jolantai Tumienenei, Ričardui Žemaičiui.

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis pasveikino Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų Federaciją 25-mečio proga ir prisiminė, kad bendradarbiaujant sprendėme susidariusias problemas bendrovių lygyje. Aišku, šiandieną didžiausi iššūkiai vyksta AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir dėl to sprendžiant problemas reikės ieškoti kompromisų išsaugojant darbuotojams darbo vietas ir galbūt prašyti tarptautinių profesinių sąjungų paramos privatizuojant bendrovę. Manyčiau Federacijos pirmininkui ir Tarybai kalbantis su bendrovės vadovybe reikės ieškoti bendrai sąlyčių taškų ir dėl to linkime rasti optimalų sprendimo būdą atstovaujant darbuotojus.

Sveikinimo žodį tarė Maskvos Geležinkelininkų Federacijos generalinis sekretorius Genadij Kasapalapov, kuris palinkėjo Federacijai ir toliau spręsti geležinkelyje darbuotojų problemas. Rusijos geležinkelininkų Federacijai jau 110 metų ir dalyvaujame Tarptautinėje veikloje. Visam pasaulyje vyksta globalizaciją mažinamos darbo vietos ir privatizuojamos transporto bendrovės. Dėl to turime ieškoti būdų išsaugojant darbuotojams darbo vietas ir esant reikalui tartis su tos šalies Vyriausybėmis dėl bendrovių privatizacijos pasekmių.

Baigiantis minėjimui Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų Federacijos medaliu „būti žmogumi“ apdovanoti: buvęs Federacijos pirmininkas Remigijus Brazauskas, Teresė Livit ir Lidija Kiseliova.

Vėliau vyko šventinė vakaronė Šeduvos seniūnijoje kavinėje ,,Žara“ minint Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų Federacijos įkūrimo 25-metį.