2017 m. sausio 24 d. įvyko susitikimas su Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktoriumi Gintaru Petrausku

Dalyvavo: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas, darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko patarėjas Rimvydas Tvarijonas.

Susitikimo metu aptartos Kauno miesto savivaldybės 2017 metų perspektyvos vietinio susisekimo transporte. Darbuotojų profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis išreiškė susirūpinimą dėl bendrovėje trūkstamų autobusų ir troleibusų vairuotojų. Viena iš galimų priežasčių – tai nepakankamas vairuotojų atlyginimas ir aptarta, kad artimiausiu laiku profsąjungos pirmininkas pradės kolektyvines derybas su bendrovės vadovybe dėl darbuotojų darbo užmokesčio didinimo.

Įvykusioje darbuotojų profesinės sąjungos konferencijoje buvo priimtas nutarimas siūlyti bendrovės vadovybei, formuojant 2017 m. bendrovės biudžetą, numatyti darbuotojų darbo užmokesčio didinimui ne mažiau kaip 1 mln. eurų. Gautas atsakymas, kad formuojant 2017 metų biudžetą bus teikiama bendrovės valdybai dėl darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Tai vidutiniškai turėtų darbuotojams padidėti atlyginimas nuo 9 iki 12% nustatyto valandinio ar pagrindinio atlyginimo dydžio. Manome, kad kolektyvinėse derybose su bendrovės administracija rasime kompromisą įrodant dėl darbo užmokesčio didinimo bendrovės darbuotojams.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyva palaiko ir, jei reikės, padės spręsti bendrovės darbuotojų užmokesčio klausimus. Matomai neišvengsime, kad keliant vairuotojams darbo užmokestį privalėsime didinti pravažiavimo kainas keleiviams Kauno mieste, nes 2016 metų bendrovės pelnas sudarė tik 0,02% nuo metinės apyvartos.

Susitikimo metu pasikeista nuomonėmis dėl pasirašytos viešojo paslaugų sutarties ir šiuo metu lauksime iš bendrovės vadovybės pasiūlymų dėl taikomų baudų dydžių peržiūrėjimo. Aptarta, kad teikiamam darbuotojų profesinės sąjungos komiteto pasiūlymui įrengti terminalą Geležinkelio stotyje užtikrinant autobusų vairuotojams higienines sąlygas ruošiamas techninis projektas. Savivaldybės Taryba 2017 m. vasario 7 d. turėtų patvirtinti Kauno miesto savivaldybės biudžetą, kuriame ir numatysime lėšas įrengiant terminalą geležinkelio autobusų sustojimo vietoje ir tuo pačiu planuojame praplatinti autobusų sustojimo aikštę geležinkelio stotyje parkuojant pertraukos metu autobusus.

Aptartas LR Kelių transporto kodekso projektas, kuris artimiausiu laiku bus svarstomas Vyriausybėje ir tikimės padarius atitinkamus pakeitimus Savivaldybių keleivinio transporto bendrovėms turėtų būti suteikta teisė neskelbiant konkurso aptarnauti maršrutus ir teikti paslaugą miesto keleiviams pagal viešojo transporto sutartį.

Be to, vadovaujantis LR Susisiekimo ministro įsakymu 2016 m. gruodžio 8 d. Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicinių veiksmų programos prioriteto išteklių energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimo priemonės numatyta miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas projekto finansavimų sąlygų aprašo patvirtinimo“. Šiame projekte numatyta skirti iš ES struktūrinių fondų lėšas atnaujinant nuperkant konkurso būdu naujų autobusų ir troleibusų. Tokiu būdu atnaujinant susidėvėjusias transporto priemones naujomis.