2017 m. kovo 16 d. įvyko Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacijos valdybos posėdis

Dalyvavo: Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, LPSK Teisininkė Jovita Jančiauskienė, UAB ,,Ukmergės keliai,, direktorius Vitas Kromelis, VĮ ,,Marijampolės keliai“ profsąjungos pirmininkas Saulius Matulaitis, UAB „Ukmergės autobusų parko“ profsąjungos pirmininkas Andrejus Rakickis, UAB ,,Ukmergės keliai“ profsąjungos pirmininkas Antanas Kriukelis, VŠI „Automobilių stovėjimo aikštelės“ profsąjungos pirmininkė Vita Janušauskienė, UAB „Kautra“ Vairas profsąjungos pirmininkė Elena Buraja, UAB ,,Žemaitijos keliai‘ profsąjungos pirmininkas Domas Liaugminas, UAB ,,Naujosios akmenės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė ir UAB ,,Utenos autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Natalija Šakalienė.

Federacijos valdybos darbotvarkė: 
Federacijos pirmininko pranešimas ;
UAB „ Ukmergės keliai“ vadovo ir profesinės sąjungos pranešimas
Informacija apie LPSK Tarybos posėdį vykusį 2017 m kovo 2-3 dienomis;
Dėl Federacijos patalpų J.Basanavičiaus 29 A, Vilnius, informacija apie naujus nuomininkus;
Valdybos nutarimas dėl Federacijos patalpų J.Basanavičiaus 29 A, Vilnius remonto sąmata;
LR Trišalės tarybos Darbo kodekso projektas;
Pirminių organizacijų( profesinių sąjungų) pirmininkų pasisakymai;
Eiliniai klausimai

Pirmu klausimu pasisakė UAB ,,Ukmergės keliai“ direktorius Vitas Kromelis. Direktorius informavo, įmonė įkurta prieš 26 metus. 2015 m. uždirbo 12,5 mln., o 2016 m. tik 1 mln. eurų pelno. Didelė konkurencija, į kurią veržiasi ir Latvijos kelių regionai, o įmonė jau šiais metais laimėjusi konkursą tiesiant kelius į Daugpilį. UAB ,,Ukmergės keliai“ 20% uždirbto pelno investavo į kelių priežiūros įrangą. Šiuo metu turime darbų už 4 mln. eurų. Įmonėje dirba 168 darbuotojų, iš jų 40 techninių darbuotojų. Vidutinis atlyginimas 886 eurai. Pasirašyta neterminuota kolektyvinė sutartis suteikiant darbuotojams socialines garantijas.

Federacijos pirmininkas pateikė valdybos nariams pranešimą už 2017 metų I ketvirtį, kuriam buvo pritarta.

Federacijos buhalterė Jovita Jančiauskienė informavo valdybos narius, kad pavyko išnuomoti turima patalpas kreipiantis į nekilnojamo turto brokerius. Nuomos sutartys sudarytos 2 metams. Remontuojant turimas patalpas investuota  į patalpų remontą 1080 eurų. Federacijos valdyba pritarė, kad šias lėšas nurašyti į Federacijos išlaidas. Taip pat informavo, kad LPSK turi bendrą projektą su Valstybinę darbo inspekcija. Vyks seminarai, kurių metu profsąjungos atstovai bus supažindinti su naujomis darbo kodekso nuostatomis.

Pasisakė pirminių organizacijų pirmininkai:

UAB ,,Žemaitijos keliai“ profsąjungos pirmininkas Domas Liaugminas informavo, kad bendrovė atleidžia pensijinio amžiaus vairuotojus. Kolektyvinės sutarties darbdavys nesutinka sudaryti ir bendrovės administracija diskriminuoja bendrovės kelių darbininkus.

VĮ ,,Marijampolės keliai“ profsąjungos pirmininkas Saulius Matulaitis patvirtino, kad yra paskirtas laikinas Direktorius ir visi laukia pokyčių dėl 11 įmonių apjungimo į vieną valstybinę įmonę. Kolektyvinė sutartis galioja iki liepos 3 dienos.

UAB „Kautra“ Vairas profsąjungos pirmininkė Elena Buraja. Bendrovėje darbuotojams žadama, kad nuo balandžio mėnesio bus pakelti 5% atlyginimai, bet daugelis darbuotojų labai abejoja Direktoriaus pažadu. Autobusų vairuotojų vidutinis atlyginimas siekia 625 eurus. .Už kuro pereikvojimą autobusų vairuotojams išskaičiuojama iš darbo užmokesčio. Direktorius dažnai yra kviečiamas dalyvauti profsąjungos komiteto posėdžiuose ir diskutuojama įvairiais klausimais. Rekonstruota Kauno autobusų stotis, kuri kainavo 9 mln. eurų. Gaila, kad iki šiol nėra pasirašyta kolektyvinė sutartis. Didelė vairuotojų kaita, bet bendrovės vadovybė dėl to nepergyvena ir toliau perkami nauji autobusai.

VŠI „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pirmininkė Vita Janušauskienė informavo, kad paruoštas kolektyvinės sutarties projektas ir žadama pasirašyti kolektyvinę sutartį kovo 17 d. 2 metams. Atlyginimas darbuotojams pakeltas 5% ir ieškoma būdų toliau taupyti įmonės lėšas. Darbuotojų vidutinis atlyginimas 890 eurų. Dažnai kalbamasi su įmonės vadovu ir kartu sprendžiamos darbuotojų bei įmonės problemos.

UAB „Ukmergės autobusų parko“ pirmininkas Andrejus Rakickis – kolektyvinė sutartis pasirašyta neterminuotai ir esant reikalui vyksta kolektyvinės derybos dėl Sutarties papildymo. Deja vairuotojų atlyginimai nėra dideli ir dėl to trūkstant apyvartinių lėšų neįmanoma juos pakelti. Ukmergėje vyksta autobusų stoties rekonstrukcija ir dėl to bendrovės darbuotojams sukelia nepatogumų. Profsąjungos pirmininkas išreiškė susirūpinimą dėl svarstomo Darbo kodekso bei socialinio dialogo bei socialinių garantijų darbuotojams.

UAB ,,Naujosios akmenės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė išreiškė susirūpinimą dėl įmonės išlikimo, nes įmonės Direktorius bus atleistas kovo 31 d. Panašu, kad  Savivaldybė nesistengs išlaikyti autobusų parko ir matomai bus privatizuotas.

UAB ,,Utenos autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkė Natalija Šakalienė informavo, kad baigiasi kolektyvinės sutarties galiojimas ir kol kas kolektyvinių derybų dėl naujos kolektyvinės sutarties nevyksta. Autobusų parke dirba 60 darbuotojų. 2016 m. bendrovė patyrė nuostolius ir dėl to bus paskirtas veiklos auditas, kuris turės pateikti išvadas dėl susidariusios finansinės padėties.

Federacijos valdyba pritarė pateiktiems maketams ir nutarta, kad sekantis Federacijos valdybos posėdis įvyks UAB ,,Utenos autobusų parkas“ patalpose gegužės 25 d.. 11.00 val.

Leave a Reply