Balandžio 21 d. Vilniaus savivaldybės salėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

Dalyvavo: Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininkas Petras Grebliauskas, Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudenkis, UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Dainius Kizis, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ Naujoji profesinės sąjungos pirmininkė Alina Ražinskaja, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Jovita Jančiauskienė, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘ troleibusų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Danuta Mackevičienė, VĮ ,,Susisekimo paslaugos“ profsąjungos pirmininkas Jonas Petraška, Keleivinio transporto darbuotojų profsąjungos pirmininkė Lina Jankauskienė, UAB,,TOKS“ darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius.

Forumo susirinkimo svečiai: Vilniaus savivaldybės vicemeras Linas Kvederavičius, Lietuvos nacionalinės automobiliais asociacija ,,Linava“ vyriausias specialistas Jevgenijus Stalovickis, Susisekimo ministerijos viešųjų pirkimo vadovas Saulius Kerza, Europos ekonomikos ir socialinio komiteto atstovė Daiva Kvederaitė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

Forumo darbotvarkė:
Vilniaus miesto savivaldybės vicemero pranešimas;
Vietinio susisiekimo transporto paslaugų konkursų aktualijos Lietuvos nacionalinės automobiliais – asiociacija ,,Linava“ vyriausiojo specialisto Jevgenijaus Stalovickio pasisakymas;
ES parama vietinio susisiekimo transporto atnaujinimui ir viešieji pirkimai – pasisakė Susisiekimo ministerijos viešųjų pirkimo vadovas Saulius Kerza;
ETF kongresas nuomonių konsolidavimas – pasisakė Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža;
Dėl Darbo kodekso – pasisakė LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas;
EESRK nuomonė dėl Europos socialinių teisių – pasisakė Europos ekonomikos ir socialinio komiteto atstovė Daiva Kvederaitė;
Forumo susirinkimo profesinių sąjungų atstovų diskusijos ir pasisakymai.
Sekantis Forumo susirinkimo vieta ir data.

Pasisakė Vilniaus savivaldybės vicemeras Linas Kvederavičius, kad Vilniaus viešasis transportas yra viena iš didžiausių Savivaldybės valdomų įmonių ir jų teikiamos paslaugos užtikrina gyventojų poreikius. Suprantama, ginant viešąjį interesą, profesinės sąjungos nori streikuoti išlaikant darbo vietas ir dėl to bendradarbiaujame su profesinėmis sąjungomis sprendžiant įmonės problemas. Skelbiant konkursą maršrutams aptarnauti turi būti nurodoma ir vidutinis vairuotojų atlyginimas, o laimėjus privačiai kompanijai konkursą vairuotojų atlyginimas išliktų nepakitęs.

Pasisakė Lietuvos nacionalinės automobiliais asociacija ,,Linava“ vyriausias specialistas Jevgenijus Stalovickis, priimtas ES teisės reglamentas vidaus sandėriams turėtų skelbiamas konkursas maršrutams aptarnauti arba Savivaldybės galėtų sudaryti vidinius sandėrius neskelbiant konkurso. LR Seimas priėmė Viešųjų pirkimo įstatymą, kuriame numatė, kad Savivaldybių įmonėms teikiančioms paslaugą komunalinėms ir vietinio susisiekimo transporto įmonėms vidiniai sandėriai galiotų. Deja, Prezidentė vetavo priimtą įstatymą, teigdama, kad vadovaujantis Konstitucija ir Konkurencijos tarybos sprendimais turi Savivaldybės skelbti konkursus paslaugai aptarnauti. Reikia pažymėti, kaip privatus vežėjai kreipėsi į Konkurencijos tarybą dar 2015 metais ir Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad Savivaldybės gali sudaryti vidinius sandėrius, jei paskelbus konkursą nedalyvauja kiti vežėjai. Manome, daugelis organizacijų jau kreipėsi į Seimo pirmininką ir seimo narius, kad būtų atmestas Prezidentės veto, nes daugelis Savivaldybių įmonių bankrutuotų paskelbus konkursą. Taip pat Susisiekimo ministerija ruošia Kelių transporto kodeksą, kad vežėjas gali būti parinktas konkurso būdu. Linavos nuomonė, kad savivaldybės privalo sudaryti vidinius sandėrius, kaip ir kitose ES šalyse. Savivaldybės yra įsiskolinusios autobusų parkams apie 40 mln. eurų už teikiamą paslaugą. Lietuvoje jau įvyko apie 10% konkursų, kuriuose laimėjo privatus transportas iš Latvijos. Taip pat kaip ir Vilniuje paskelbus konkursą 17% maršrutų laimėjo ,,Rigas mikroautobusų satiksme“ ir ,,Transrevis“. Taigi, tikimės dirbant kartu su profesinėmis sąjungomis turime apginti viešąjį interesą ir darbuotojus nuo galimos vietinio susisiekimo įmonių privatizacijos.

Pasisakė Susisiekimo ministerijos viešųjų pirkimų vadovas Saulius Kerza, vadovaujantis Susisiekimo ministro įsakymu dėl ekologiško transporto atnaujinimo per ES paramą. 2014-2022 strateginiame plane ir Vyriausybės programoje yra numatyta autobusų ir troleibusų parkus atnaujinti ekologiškomis transporto priemonėmis. Susisiekimo ministerija taip pat turi vadovautis Konkurencijos tarybos sprendimu, kad Savivaldybės privalės skelbti konkursus dėl vidinių sandėrių ir laimėjus konkursus rems tiek Savivaldybės, tiek privatų transportą atnaujinant ekologišku transportu. Šiuo metu gavome investicinius projektus iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio savivaldybių ir Susisiekimo ministerijos analizuoja pateiktus projektus.

Dėl įvykstančio ETF kongreso nuomonių konsolidavimas informavo Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža. Gegužės 24-26 d. Barselonoje Ispanijoje įvyks ETF kongresas. Iki 5000 narių renkamas 1 delegatas. Iki 20000 narių renkami 3 delegatai ir iš jų 1 moteris. Lietuvos jūrininkų sąjunga deleguoja pirmininko pavaduotoją Remigijų Kalnių, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų Federacija Ramūną Narbutą, Lietuvos geležinkelininkų Federacija Vilių Ligeiką. ETF nuo Lietuvos priklauso 5 profesinės sąjungos. Bus renkamas vykdomas komitetas ir nuo Baltijos šalių yra 2 kandidatai Estijos ir Latvijos. Gegužės 22 d. vyks  ETF Jaunimo konferencija ir gegužės 23 d. ETF Moterų konferencija.

Dėl Darbo kodekso priimtų sprendimų Trišalėje taryboje pasisakė LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas. Pradėdamas pranešimą informavo nors Darbo kodekse neliko nulinių sutarčių, bet Aukščiausio teismo sprendimas įteisino nulines sutartys. Taigi per įdarbinimo agentūras sudaro darbo sutartis su darbuotojų 40 val. per mėnesį ir jei išdirba darbuotojas 170 val. viršvalandžiai jam nemokami. Tęsiant pranešimą buvo pateikta informacija apie pasirašytą susitarimą Trišalėje taryboje ir akcentuojama, kad buvo sunkios derybos. Artimiausiu laiku Seimas svarstys Darbo kodeksą ir LPSK pirmininko nuomone būtų gerai, kad dar būtų Seime Darbo kodeksas nepriimtas ir atidėtas dar pusmečiui. Trišalėje taryboje sutarta tik 19 str. ir dėl kitų nesutartų straipsnių surašytas nesutarimo protokolas. Taip pat informavo, kad Lietuvos profesinės sąjungos prie Vyriausybės balandžio 28 d. 11.00 val. organizuoja protesto akciją „Reikalaujame atlyginimų didinimo, sveikų ir saugių darbo vietų“. Taigi prašė dalyvauti profesinių sąjungų ir išreikšti savo pozicija akcijos metu.

Pasisakė Europos ekonomikos ir socialinio komiteto atstovė Daiva Kvederaitė, kad Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinis sekretorius Lukas Visentinis (Luca Visentini) kreipėsi į Europos Komisijos pirmininką, komisarus,  ES šalių atstovybių delegacijas, atkreipdamas  dėmesį į tai, kad balandžio 26 d. Europos Komisija paskelbs Europos socialinių teisių ramsčio (ESTR) dokumentus. Generalinis sektorius pirmiausia kreipiasi į Europos Komisiją, ragindamas,  kad ESTR pasiūlymai būtų  konkretūs ir tikrai prisidėtų, stiprinant ES socialinį faktorių. ESTR turėtų siekti  socialinių standartų konvergencijos, orientuojantis į ES šalis, kurios turi aukštesnius standartus,  o ne  juos mažinti.  „Europos piliečiai nesupras, jeigu po metus trukusių konsultacijų, bus susitarta tik dėl bendrų principų sąrašo, jie tai supras  kaip iniciatyvos dėl Europos socialinių ramsčių nesėkmę. Dar vienas dalykas –  ESTR turi apimti visas27 ES šalis, ne tik Euro zonos šalis“, – rašoma dokumente. Pasiūlyta direktyva dėl deramų darbo sąlygų, yra puiki  proga užtikrinti minimalias teises visiems  darbuotojams, nepriklausomai kokį darbą dirba ir pagal kokias sutartis, tame tarpe, dirbantiems pagal netipines darbo sutartis, skaitmenines platformas, ekonomiškai priklausomus savarankiškai dirbančius asmenis.   Siūloma nauja direktyva dėl visuotinos prieigos prie socialinės apsaugos sistemų nustatys  suvienodintus standartus  socialinėms  išmokoms ir jų taikymui, ir užtikrins visateisę  prieigą prie šių sistemų,  visoms darbuotojų kategorijoms nepriklausomai nuo įdarbinimo formos ir darbo sutarties.  Pasiūlytos naujos ambicingos teisėkūros ir ne teisėkūros nuostatos dėl darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo  yra sveikintinos, siekiant ženkliai pagerinti sąlygas dirbantiems tėvams ir, vėlgi, nustatyti bendrus standartus, kurie būtų orientuoti į aukštesnius standartus ir taikytini visoms ES narėms.  Šie visi procesai turėtų būti valdomi teisingai ir tvariai, stiprinant socialines teises ir jas pilnai įgyvendinant visais lygiais.

Vyko Forumo narių diskusijos dėl socialinio dialogo plėtojimo bendradarbiaujant su Valstybinėmis organizacijomis. Priimtas kreipimasis į Seimo pirmininką ir seimo narius prašydami atmesti Prezidentės veto dėl Viešųjų pirkimo įstatymo ir vidinių sandėrių.

Sekantis Forumo susirinkimas įvyks Klaipėdoje birželio 18d.

Leave a Reply