Darbuotojų profesinės sąjungos ir jaunimo sąskrydis prie Vištyčio ežero liepos 8-9 d.

Darbuotojų profesinės sąjungos nariams pageidaujant ir vadovaujantis patvirtinta veiklos programa, įvyko sąskrydis prie Vištyčio ežero poilsio namuose „Viktorija“.

Sąskrydyje dalyvavo daugiau kaip 40 profsąjungos ir jų šeimos narių. Išvykome iš bendrovės liepos 8 d. 9.00 val. nuosavais automobiliais. Vykstant automobiliais trumpam sąskrydžio dalyviai sustojo Kudirkos Naumiestyje ir aplankė Prano Sederevičiaus skulptūrų ansamblį. Milžiniškos, po kelias tonas sveriančios skulptūros yra betoninės. Akį patraukia virš stogų išnirusios arklių galvos, pro šakas kyšantys didžiulių elnių ragai. Pasak vietinių žmonių, savamokslis skulptorius lipdė tas asmenybes, kurios jam buvusios autoritetai: Vytautas Didysis, Vincas Kudirka, Darius ir Girėnas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Džonas Kenedis ir kiti. Skulptorių žavėjo žirgai, todėl kiemo centre iš cemento išdygo milžiniškas Pegasas, kiti herojai. Šalia skulptūrų ansamblio sąskrydžio dalyviai nusifotografavo. Trumpai stabtelėję judėjome toliau. Prieš Vištyčio miestelį trumpai sustojome prie didžiojo akmens. Stovis buvo įvertintas kaip gana geras, nors riedulys turi įtrūkimų ir nuskaldytų vietų. Pasakojama, kad šis stambus riedulys kadaise buvo laikomas šventu, stebuklingu, todėl senovėje prie jo žmonės melsdavosi, jis buvęs aukuru (pagonybės laikų aukuro vieta – viršuje esantis didesnis įdubimas), ant kurio degusi amžinoji ugnis ir būdavo aukojamos aukos dievams. Apie Vištyčio akmenį yra žinomi dar du legendos variantai, užrašyti Vištyčio vidurinės mokyklos kraštotyros būrelio narės Vilkaitytės pasakojimuose. 1935 metais Kauno miesto savivaldybės atsiųsti darbininkai akmenskaldžiai norėjo Vištyčio akmenį suskaldyti, o vokiečių okupacijos metais buvo bandyta jį susprogdinti. Sąskrydžio dalyviai apžiūrėjo eksponatą ir nusifotografavo prie šio akmens.

Atvykome apie 13.30 val. į poilsio namus Viktoriją, kuri įsikūrusi prie Vištyčio ežero.

Pagal sąskrydžio programą Jaunimo komiteto pirmininkas Antanas Jurgaitis ir sąskrydžio dalyviai kartu sugiedojo darbuotojų profesinės sąjungos himną, kuris buvo sukurtas profsąjungos 25-mečio proga. Vėliau buvo perskaitytas gautas Lietuvos nacionalinės vežėjų  automobiliais asociacijos ,,Linava‘ viceprezidento Rimanto Marinavičiaus sveikinimas sąskrydžio dalyviams. Vežėjų asociacijos ,,Linava“ vardu nuoširdžiai sveikino, kaip socialinio dialogo bendradarbiavimo partnerius sąskrydžio proga! Dirbate sunkų, atsakingą ir labai reikalingą darbą. Esate tie, į kuriuos telkiamos daugybės darbuotojų viltys. Linkiu, kad su metais ateinanti patirtis dėtų pamatus sėkmingiems ateities darbams; kad Profesinės sąjungos balsas būtų girdimas gerinant darbuotojų padėtį, sprendžiant pokyčių, inovacijų valdymo, kasdienio gyvenimo problemas.

Į darbuotojų profesinės sąjungos sąskrydį atvyko Seimo narys Gediminas Vasiliauskas kartu su seimo padėjėja Vaida Pranauskaite ir pasveikino sąskrydžio dalyvius linkėdamas jiems geros kloties sprendžiant darbuotojų problemas.

Vėliau skambėjo gyva muzika ir vyko atrakcionai. Sąskrydžio dalyvių nuotaika išliko puiki, net tą dieną lietus netrukdė linksmai bendrauti tarpusavyje. Gaila, kad pirmas darbuotojų profesinės sąjungos įvykęs sąskrydis nebuvo gausus, bet tikimės jei darbuotojai pageidaus šią tradiciją pratęsime ir kitais metais.

Leave a Reply