Įvykusios kolektyvinės derybos dėl autobusų ir troleibusų vairuotojų atlyginimo pakėlimo

Darbuotojų profesinės sąjungos komiteto iniciatyva raštu Nr. 10-33, 2017 06 20 kreipėmės į Generalinį direktorių dėl atlyginimų pakėlimo. Sudaryta Darbo grupė:

Darbuotojų profesinė sąjunga: pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko pavaduotojas Dainius Kizis, Darbuotojų profesinės sąjungos komiteto narys Deividas Truskauskas, Kauno regiono teisininkė Jovita Jančiauskienė

Darbdavio atstovai: Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, Administracijos ir personalo departamento vadovas Mindaugas Klimašauskas, vyriausioji ekonomistė Vijolė Platačienė, juriskonsultė Raimonda Ivaškevičienė.

Kolektyvinės derybos vyko liepos 3- 10 dienomis. Kolektyvinių derybų metu darbuotojų profesinė sąjunga pasiūlė nuo liepos 1 dienos pakelti autobusų ir troleibusų vairuotojams nuo 3,40 eurų iki 3,60 eurų valandinį tarifinį atlyginimą, kintamojo atlyginimo dalį 30%; didinti priemokas vairuojantiems 18 m transporto priemones nuo 0,25 Eur iki 0,40 Eur; didinti priemoką autobusų vairuotojams, vairuojantiems 24 m transporto priemones nuo 0,50 Eur iki 0,65 Eur. Panaikinti nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. kas mėnesinį 3000 Eur dydžio vairuotojų skatinimo motyvacinį fondą, tas lėšas skiriant bendram darbo užmokesčio padidinimui.

Šalys sutarė: pateikti generaliniam direktoriui darbo grupės suderintą siūlymą dėl vairuotojų darbo užmokesčio didinimo nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. pakelti autobusų ir troleibusų valandinį atlygį nuo 3,40 Eur iki 3,60 Eur; Didinti priemoką autobusų ir troleibusų vairuotojams, vairuojantiems 18 m transporto priemones nuo 0,25 Eur iki 0,40 Eur; Didinti priemoką autobusų vairuotojams, vairuojantiems 24 m transporto priemones nuo 0,50 Eur iki 0,65 Eur

Mokėti vairuotojams 25 proc. dydžio kintamąją dalį.

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. panaikinti kas mėnesinį 3000 Eur dydžio vairuotojų skatinimo motyvacinį fondą, tas lėšas skiriant bendram darbo užmokesčio padidinimui.

Įsigaliojus Darbo kodeksui nuo liepos 1 dienos numatyti Darbo apmokėjimo nuostatuose darbuotojų atlyginimo indeksavimą.

Padalinių vadovams paruošus pasiūlymus dėl kitų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo, susirinkti į kolektyvinių derybų posėdį liepos mėnesį pateikiant pasiūlymus dėl kitų darbininkų ir darbuotojų atlyginimų pakėlimo galimybių ir kolektyvinių derybų metu šalys turės aptarti darbuotojų atlyginimų pakėlimo sąlygas nuo rugpjūčio 1 d. ir kitiems darbuotojams.

Leave a Reply