Seminaras dėl ekologinio transporto

Tarptautinė konferencija “Learning FAST and GREEN” įvyko 2019 metų birželio 26-27 dienomis Vilniuje.

Konferencijoje dalyvavo delegatai: Federazione Autonoma dei Sindacati dei Transporti – Italija; Coalicion Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid – CSIT Union Profesional – Ispanija; Lithuanian trade union confederation (Lietuvos Profesinių Sąjungų konfederacija) – Lietuva;  Zwiazek Zawodowy Dyzurnych Ruchu Polskich Kolei Panstwowych – Lenkija; Federation of Transport Workers Podkrepa – Bulgarija;  Riga Business Association – Latvija; The Municipality Gjorce Petrov – Makedonija.

Nuo Lietuvos profesinių sąjungų dalyvavo UAB „Kauno autobusai” darbuotojų profesinės sąjungos komiteto narys Marius Skrebela ir moterų tarybos narė Regma Rimkienė.

Konferencijos pirmininkas – Angel Lozano

Konferencijos metu pasisakė visų šalių delegatai. Dalyviai išsakė bendrą nuomonę, kad transportas labai teršia, todėl būtina toliau tęsti pradėtus projektus bei skirti dar daugiau dėmesio CO2 emisijos mažinimui. Buvo pateikiami pavyzdžiai kaip kiekviena šalis vykdo savo įsipareigojimus mažinant taršą.

Europos komisija yra suformavusi strategiją “Europa 2020“

– turėtų būti išmetama 20 % mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei 1990 m.;

– 20 % energijos turėtų būti pagaminama iš atsinaujinančiųjų šaltinių;

– energijos vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas 20 %.

Galima pasidžiaugti, kad Lietuva jau pirmauja Europoje pagal atsinaujinančių išteklių naudojimą ir viršijo Europos komisijos išsikeltą tikslą (26,7 %)

Lenkija planuoja iki 2025 metų keliuose turėti bent apie 1000.000 elektromobilių.

Ispanija uždarė didžiąją dalį savo anglių kasyklų. Siekdama išvengti masinio darbuotojų atleidinėjimo nuo 48 metų angliakasiai išleidžiami į pensiją ir moka buvusį atlyginimą iki 65 metų. Tokia politika pasiteisino. Tai leido sklandžiai pasiekti išsikeltų taršos mažinimo tikslų. Ispanijoje, kuri yra viena iš Europos lyderių mažinant CO2 emisijos kiekius, profesinės sąjungos turi daug galios įtakoti įvairius sprendimus. Pavyzdžiui, jos turi balsą nuspręsti, kokius autobusus įmonėms pirkti. Siekiama pirkti ekologiškesnes, dažniausiai elektra varomas transporto priemones.  Kitos šalys kaip Italija, Bulgarija ir Makedonija taipogi pabrėžė vykstančius svarbius pokyčius transporto sistemoje. Elektrinių transporto priemonių autoparko didinimas, viešosios transporto sistemos gerinimas siekiant motyvuoti piliečius dažniau naudotis viešuoju transportu, rečiau naudotis privačiais automobiliais ir kt. Konferencijos metu tapo akivaizdu, kad europos šalys skiria vis didesnį dėmesį atsinaujinantiems energijos šaltiniams, siekiama ženkliai sumažinti užterštumą, CO2 kiekį atmosferoje, kuris lemia globalinį atšilimą. Stovėti vietoje ir trypčioti nebėra laiko, nes tokie reiškiniai kaip karščio bangos, sausros, taps tik dažnesni ateityje. Vis tik tikimasi, kad imantis bendrų veiksmų šalims pavyks sulėtinti ar net visai sustabdyti gamtos nepageidaujamus reiškinius.