Susitikimas Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijoje

Susitikimo darbotvarkė: Suminės darbo laiko apskaitos aptarimas

Dalyvavo: Viceministrė Eglė Radišauskienė, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų Federacijos pirmininko pavaduotoja Dalė Jakutavičė, Lietuvos Maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė, Susisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja Gintarė Vizbaraitė, Kelių ir oro transporto politikos grupės vyr.specialistas Aleksandras Stupenko, Teisingumo ministerijos vyr.specialistas Ričard Dzikovič, Lietuvos asociacija „Lietuvos keliai“ vykdantysis direktorius Rimvydas Gradauskas, Teisininkas Vilius Mačiulaitis.

Viceministrė Eglė Radišauskienė pristatė LR Vyriausybės nutarimo projektą dėl apskaitinio darbo laiko apskaitos taikymo, kurio apskaitinis laikotarpis būtų iki vienų metų. Taigi, šiandieną norėtume aptarti bendras pozicijas su profesinėmis sąjungomis ir darbdaviais. Viceministrė priminė, kad Vyriausybė nutarimu reguliuoja Darbo laiko apskaitą ir vadovaujasi DK ir įstatymais. Aišku, būtinai turėsime atsižvelgti į socialinių partnerių išsakytas pozicijas.

Federacijos Teisininkė Jovita Jančiauskienė paminėjo, kad Darbo kodekse leidžiama dirbti darbuotojams per metus 180 viršvalandžių, bet ES Direktyva leidžia nukrypti nuo nuostatos sudarant kolektyvines sutartys, aptariant nukrypimus ir leidžiant nustatyti 4 mėnesių pamatinį laikotarpį, kuris gali būti ne ilgesnis nei 6. Deja, darbdavių organizacijos Kelių regione nesideri su profesinėmis sąjungomis dėl Kolektyvinių sutarčių sudarymo.

Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis informavo, kad AB „Kelių priežiūra“ valdyba suderinus su Darbo taryba priėmė nutarimą, kad apskaitinę suminę darbo laiko apskaitą darbuotojams taikyti 24 mėnesiams ir dėl to, prašome Valstybinės darbo inspekcijos atlikti patikrinimą dėl suminės darbo laiko apskaitos įvedimo pažeidimų.

Lietuvos asociacija ,,Lietuvos keliai“ vykdantysis direktorius Rimvydas Gradauskas informavo, kad kelių priežiūros ir statybos bendrovėse dirba 6000 darbuotojų. Iš jų apie 3000 dirba terminuotomis darbo sutartimis ir priimami tik sezoniniams darbams. Po to juos reikia atleisti ir Darbo birža jiems moka bedarbio pašalpas. Taigi, kiek kainuoja Valstybei išlaikyti bedarbius? Įvedus metams suminę darbo laiko apskaitą, galėtume išsaugoti darbo vietas leidžiant darbuotojams dirbti viršvalandžius ir jiems apmokėti už viršvalandinį darbą.

Teisingumo ministerijos vyr.specialistas Ričard Dzikovič priminė, kad ES Direktyva leidžia įvesti suminę darbo laiko apskaitą ne ilgiau kaip 6 mėnesiai. Be to, paminėjo, kad šiame sektoriuje gali profesinės sąjungos sudaryti kolektyvines sutartys aptariant darbo sąlygas ir darbuotojų apmokėjimą dirbant viršvalandžius.

Baigdama susitikimą viceministrė Eglė Radišauskienė išreiškė poziciją įsiklausius šalių pozicijas tęsti diskusijas dėl Vyriausybės nutarimo projekto keičiant suminę darbo laiko apskaitą, atsižvelgiant į išsakytas pozicijas šiuo klausimu.