30-oji ataskaitinė-rinkiminė konferencija

2019 m. spalio 25 d. įvyko 30 ataskaitinė rinkiminė konferencija

Dalyvavo: Seimo narys Gediminas Vasiliauskas; Seimo narė Aušra Papirtienė; VDI Kauno sk. vedėjas Adas Baliukevičius; LPS „Jaunimas“ valdybos narys; Kauno regiono centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė; UAB „Kauno autobusai“ Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis; UAB „Kauno autobusai“ Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis

Konferencijos darbotvarkė:                                                   

  1. Profsąjungos pirmininko 2019 metų pranešimas;
  2. Revizinės komisijos pirmininkės ataskaita už 2019 metus;
  3. Komiteto ir komisijų narių rinkimai;
  4. 2020 metų veiklos programos projekto svarstymas ir tvirtinimas;
  5. Konferencijos nutarimų svarstymas ir tvirtinimas;
  6. Delegatų ir svečių pasisakymai.

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis paskelbė, kad konferencijoje dalyvauja 28 delegatai iš 32 rinktų ir dėl to vadovaujantis įstatais Konferencija yra teisėta, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų delegatų. Pirmininkas pasiūlė konferencijoje pirmininkauti vicepirmininką Saulių Krisiūną, sekretoriauti Jurgitą Dulinskienę. Konferencijos delegatai vienbalsiai pritarė. Konferencijos delegatai sugiedojo darbuotojų profesinės sąjungos himną, kuris buvo sukurtas profsąjungos 25-mečiui.

Profsąjungos pirmininkas perskaitė metinį pranešimą, kuriam pritarė konferencijos delegatai.

Revizinės komisijos pirmininkė Jūratė Sabaliauskienė supažindino delegatus su atliktu revizinės komisijos aktu. Delegatai revizinės komisijos aktui pritarė.

Profsąjungos pirmininkas pristatė komiteto ir komisijos narių pakeitimus. Vietoje komiteto nario Rimvydo Tvarijono siūlomas Algirdas Demenius, vietoje Deivido Truskausko siūlomas Bronius Sodaitis. Vietoje Jaunimo komiteto pirmininko Valentino Aleksos siūlomas Paulius Kazlauskas.

Profsąjungos pirmininkas Bronius Bučelis pristatė konferencijos nutarimus: ,,dėl profsąjungos komiteto, komisijų narių išrinkimo ir 2020 metų programos patvirtinimo“, „dėl atlyginimų pakėlimo bendrovės darbuotojams“, ,,dėl informavimo ir konsultavimo“. Konferencijos delegatai vienbalsiai pritarė konferencijos nutarimams.

Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis: sveikinu visus su 30-ta konferencija. Visada galvojau, kad esame socialiniai partneriai. Negaliu pažadėti, kad visus komercinius dalykus galiu atskleisti ir sakyti viešai. Bet socialinis dialogas grasinimais VDI negali būti vykdomas. Mes galim priimti bet kokį sprendimą dėl atlyginimo dydžio kėlimo, bet kad tuos atlyginimus pakelti, reikia uždirbti pinigus: branginti keleiviams pravažiavimą, imti paskolas. Ir visada ieškom būdų pasiskolinti kuo pigiau. Kad kiekvienam darbuotojui pakelti po 50,00 Eur, mums metams papildomai kainuotų 1 mln. Eur. Kai eini prašyti papildomų pinigų iš Savivaldybės, ji liepia ieškot savų resursų. Kuro sunaudojam daugiau nei reikia, nes kažkodėl išsilaisto, nežiūrim keleivių, kai lipa pro priekines duris. Aš, kaip vadovas, nemoku jūsų įtikinti, kad nerūkytumėt, nekalbėtumėt telefonu ir žiūrėtumėt keleivius. Už tai mes gaunam baudas. Taip pat reikia ir techniką remontuoti. Nesakau, kad negalvojam ir neieškom pinigų, bet šiuo metu su Savivaldybe vyksta skaičių karas. Aš tikrai norėčiau ir 20 proc. pakelti atlyginimus, kad pas mus būtų norinčiųjų dirbti eilės. Lyginant 2018 metus su 2017 metais, darbuotojams atlyginimai padidėjo 7,5 proc. Tie, kurie stengiasi, tie ir uždirba, bet keleivių nepadaugės. O kolektyvinė sutartis reikalinga, kad nenuklysti į šonus. Bet jei tik pasigirsta kalbos apie streikus, atsiranda rizika, kad mes nepatikima įmonė ir bankai kelia mums palūkanas. Linkiu ir tikiuosi, kad ir toliau bus bendradarbiavimas.

VDI Kauno sk. vedėjas Adas Baliukevičius: ačiū už pakvietimą. Tai įdomus ir vertas dėmesio renginys. Mūsų institucijos darbas – kontroliuoti ar saugios darbo sąlygos. Jūsų kolektyvas yra brandus, didelis indėlis kaip atstovaujama darbuotojui ir indėlis į įmonės darbuotojus. Retas darbuotojas, kuris patenkintas savo darbo užmokesčiu, bet jei dirba, vadinasi turėtų būti patenkinti. Tai ir pas jus gal nėra taip blogai. O kad kalbatės, tai čia labai gerai. Karo čia tikrai nėra. Ir mes gaunam priekaištų, bet stengiamės, kad visiems būtų tik geriau. O jūsų organizacija yra stipri. Po naujojo Darbo kodekso priėmimo išgirstam visko, lyg mes būtume jo autoriai ir pastabas gaunam iš visų: darbdavių, darbuotojų ir įvairių organizacijų. Šiandien kodeksas atveria daug sąlygų ir darbdaviui, ir darbuotojams. Problematiškų įmonių yra, bet jūs ne patys problematiškiausi. Pagal nusiskundimus jūs nesat blogi. Linkiu, kad diskutuotumėt, bendradarbiautumėt ir būtumėt patikimais partneriais. Norim tarpininkauti ir padėti, kad abi pusės būtų patenkintos. Mes už tai, kad sąlygos tik gerėtų.

Seimo narė Aušra Papirtienė: sveiki visi, sveikinu jūsų konferenciją, kuri vyksta LR Konstitucijos dieną. LR Konstitucijoje irgi yra straipsnis apie profsąjungas. Jus saugo konstitucija, o jūs saugot žmones. Linkiu mažiau emocijų, nes tik taip sprendimai bus teisingai priimti. Ištvermės, kantrybės, entuziazmo ir nusiteikimo. Reikia tikėti, veikti ir daryti.

Seimo narys Gediminas Vasiliauskas: laba diena visiems, noriu padėkoti už kvietimą, visad mielai apsilankome, nes tai šaunus kolektyvas. Nemačiau jokio pykčio, tai normalus dialogas. Labai išsami pirmininko ataskaita ir smagu, kad jūs ne tik dirbat, bet ir poilsiaujat.

LPS „Jaunimas“ valdybos narys: norėčiau padėkoti, kad pakvietėt. Smagu, kad jums rūpi jaunimas ir kad jūs turit Jaunimo komitetą, nes jaunimas yra aktyvus jūsų paslaugų naudotojas, todėl malonu vairuotoją matyti su šypsena.

Kauno regiono centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė: džiaugiuosi, kad esu jūsų profsąjungos dalis, norėčiau pirmininkui padėkoti už aktyvumą, nes tai jo jau gyvenimo būdas. Dėkui vadovui už socialinį dialogą, problemų kyla, nes mūsų norai didesni nei įmonės galimybės. Todėl tikiuosi, kad pavyks be emocijų vykdyti derybas ir pagerinti sąlygas. Tikiuosi gražaus bendradarbiavimo.

Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis: sveikinu jus. Tikiuosi, kad pavyks daugiau diskusijų, kad visi kartu kalbėsimės ir susitarsime, o ne tik apsikeisime nuomonėmis. Ateikite, šnekėkimės ir rasim kompromisą.