Kauno rajono trišalės tarybos posėdyje – apie viešojo transporto organizavimą Kauno rajone

2020 m. birželio 17 d. įvyko Kauno rajono Trišalės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Kauno rajono savivaldybės Meras Valerijus Makūnas, mero pavaduotojas Antanas Nesteckas, administracijos direktorius Šarūnas Šūkevičius, Darbdavių asiociacijos atstovas Jonas Guzevičius, Profesinių sąjungų atstovai; Jovita Jančiauskienė, Zigmas Jančiauskas, Ramūnas Narbutas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkas Bronius Bučelis ir LPSK Jaunimas pirmininkas Tomas Jakutavičius.

 

Apie Kauno rajono savivaldybės viešojo transporto sistemą kalbėjo Viešojo transporto organizavimo vyr. specialistas Rokas Baliūnas.

Per krizę savivaldybė sumažino 18% keleivinio transporto maršrutų, lyginant su 2018 m. metinė rida sudarė 4,22 mln. km., 2019 m. – 4,45 mln. Bendra metinė savikaina 2018 m.- 4,06 mln. eurų, 2019 m. – 4,364 mln. eurų. Parduota bilietų 2018 m. – 1,779 mln, 2019 m. – 1,744 mln.

2018 m. nuostolių kompensavimas 36%  2019 m.- 40%. Transporto lengvatų kompensavimas 2018 m. 12%, 2019 m. – 11%, pajamos iš bilietų – 35%. 2018 m. keleiviai vežti 11 maršrutų, 2019 m. – 9 maršrutais, 2020 m. – 6 maršrutai, panaikintas 56 maršrutas.

Karantino metu poveikis viešajam transportui: lyginant su 2019 m., keleivių skaičius sumažėjo 48%, subsidijų poreikis išaugo 96 %,  ridos maršrutuose sumažėjo  17%, maršrutų nuostolingumas – iki 83%. Karantino poveikis viešajam transportui yra didelis ir daugelis vežėjų prognazuoja, kad keleivių srautai vasaros laikotarpiu išliks 35-40% mažesni nei analogišku 2019 m. laikotarpiu, todėl siūlomi tokie tvarkaraščiai, kokie buvo per karantiną.

Kauno rajono savivaldybė paskelbė pakartotiną konkursą vežti keleivius priemiesčio maršrutais. Būsimose sutartyse numatyta 30% papildomos ridos galimybių, kurią, esant poreikiui, būtų galima panaudoti vežant keleivius į artimąjį priemiestį. Numatomass sutarčių galiojimo laikas -7 metai, pirkimo vertė – 53,7 mln. eurų. Priemiesčio tinklą būtina derinti su Kauno miesto savivaldybe.

Kauno rajono savivaldybės Meras Valerijus Makūnas pažymėjo, kad nesusitariama su Kauno miesto savivaldybėsmMeru ir savivaldybe dėl bendro elektroninio bileto, dėl to kenčia keleiviai. Įvyko susitikimas Vidaus reikalų ministerijoje dalyvaujant Susisekimo ministerijos atstovams, kur kalbėta apie bendrą elektroninį bilietą Lietuvoje. Tikimasi, kad sprendimus naujai išrinktas Seimas ir Vyriausybė.

Bendru sutarimu Kauno rajono Trišalės tarybos pirmininku  6 mėn. kadencijai išrinktas LPSK Jaunimo centro pirmininkas Tomas Jakutavičius.