Organizuojama 31-oji ataskaitinė-rinkiminį konferencija

Vadovaujantis  UAB ,,Kauno autobusai” darbuotojų profesinės sąjungos įstatų VII sk. ,,DPS KOMITETAS” 9.1 punktu, 2020 m. rugsėjo 21 d. komiteto nutarimu nuspręsta organizuoti 31-ąją ataskaitinę-rinkiminę konferenciją 2020 m. lapkričio 20 d. 11.00 val. bendrovės salėje.

Profsąjungos konferencijoje dalyvaus 31 delegatas. 

DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS 31-OS ATASKAITINĖS RINKIMINĖS  KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖS PROJEKTAS:                                                                                                                                                           

  1. Profsąjungos pirmininko 2020 metų pranešimas;
  2. Revizinės komisijos pirmininkės ataskaita už 2020 metus;
  3. Komiteto ir komisijų narių rinkimai;
  4. 2021 metų veiklos programos projekto svarstymas ir tvirtinimas;
  5. Konferencijos nutarimų svarstymas ir tvirtinimas;
  6. Delegatų ir svečių pasisakymai.

Svarstyta ir patvirtinta profsąjungos komiteto posėdyje 2020 09 21, protokolas Nr.42

Pirmininkas                                                  Bronius Bučelis