31-oji rinkiminė-ataskaitinė konferencija

Vadovaujantis profsąjungos komiteto nutarimu Nr.104, 2020 10 26 lapkričio 11-17 dienomis slaptu balsavimu įvyko UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos 31-oji ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Slaptame balsavime iš 31 išrinktų delegatų dalyvavo 30 delegatų.

2020 m. lapkričio 20 d. balsų skaičiavimo komisijai suskaičiavus balsus konstatuota:

  • Komiteto ir komisijų pakeitimai – atšaukiamos komiteto narių kadencijos: Dainiaus Kizio ir Algirdo Demeniaus. Siūlomi komiteto narių kandidatai: vietoj Komiteto nario Dainiaus Kizio siūloma Mindaugas Gudas. Vietoj Komiteto nario Algirdo Demeniaus siūloma Jolanta Kižienė. Už – 26, prieš – 4, susilaikė – 0.

Išrinkti komiteto nariai: autobuso vairuotoja Jolanta Kižienė, autobuso vairuotojas Mindaugas Gudas. Išrinktas Darbų saugos ir sveikatos komitetas: troleibuso vairuotoja Giedrė Ollbergienė, autobuso vairuotojas Mindaugas Gudas, šaltkalvis Alius Ščerbakovas ir šaltkalvis brigadininkas Artūras Smirnovas. Už – 26, prieš – 4, susilaikė – 0.

Išrinktas žvejų būrelio pirmininkas Sergejus Manko. Už – 26, prieš – 4, susilaikė – 0.

Panaikintos komisijos: Moterų taryba ir Jaunimo komitetas. Šias komisijų funkcijas atliks profsąjungos naujai išrinktas komitetas. Už – 26, prieš – 4, susilaikė – 0.

  • Pritarta UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos veiklos programai 2021 metams: už – 28, prieš – 2, susilaikė – 0.
  • Konferencijos nutarimas Nr.2 dėl darbuotojų atlyginimų indeksavimo. Už – 29, prieš – 1, susilaikė – 0.
  • Konferencijos nutarimas Nr. 3 dėl vadovų komiteto reglamento papildymo. Už – 28, prieš – 2, susilaikė – 0.
  • Konferencijos nutarimas Nr. 4 dėl lėšų skyrimo organizuojant minėjimą 2021 m. darbuotojų profesinės sąjungos įkūrimo 30 metį Karininkų ramovėje. Už – 28, prieš – 2, susilaikė – 0.

NUTARTA: pritarta konferencijos nutarimams Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4.

Konferencija darbą pradėjo 9.00 val., baigė 10.30 val.

Konferencijos komisija:                                                                      Romualdas Jasmantas

                                                                                                               Jovita Jančiauskienė

                                                                                                               Jurgita Dulinskienė