Laimėta dar viena byla Darbo ginčų komisijoje

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos teisininkė Jovita Jančiauskienė atstovavo darbuotoją Darbo ginčų komisijoje ir laimėjo Darbo ginčų bylą dėl neteisėto komiteto nario atleidimo iš UAB „Naujosios akmenės autobusų parke“.

2021 m. kovo 19 dieną byla buvo nagrinėjama darbo ginčo komisijoje dėl neteisėto komiteto nario atleidimo iš UAB ,,Naujosios akmenės autobusų parkas”.

Profesinės sąjungos komiteto narys buvo atleistas pripažinus, kad antrą kartą per dvylika mėnesių padarė tokį pat darbo pareigų pažeidimą.

Darbdavys sprendimą atleisti darbuotoją iš darbo priėmė savarankiškai, pažeisdamas LR darbo kodekso 168 str. 3 dalį „darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, ir šešis mėnesius po jų kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ar darbdavio valia be Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kuriam priklausančioje teritorijoje yra darbdavio darbovietė, vadovo sutikimo.”

Pažymėtina, kad darbdavys, savo iniciatyva norėdamas atleisti tokį darbuotoją dėl jo kaltės – šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo ar pakartotinai padaryto tokio pat darbo pareigų pažeidimo, privalėjo pateikti prašymą Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovui, kuris turi prašymą išnagrinėti per 20 darbo dienų.

Taip pat, gavęs prašymą, darbo inspekcijos vadovas turi informuoti darbdavio darbuotojų atstovaujamąjį organą bei patį darbuotoją, dėl kurio pateiktas prašymas, ir nustatyti ne trumpesnį kaip penkių darbo dienų terminą darbuotojų atstovų ir paties darbuotojo nuomonei pateikti.

Šiuo atveju darbdavys ne tik nepaprašė Darbo inspekcijos vadovo sutikimo, bet ir ginčo menu stengėsi visomis išgalėmis įrodyti, kad profsąjungos komiteto nariams, Darbo kodekso 168 str. 3 dalis negalioja, nes jie nėra bendrovės darbuotojų atstovai.

Darbo ginčų komisija panaikino Direktoriau sprendimą dėl neteisėto darbuotojo atleidimo ir priteisė darbdaviui komiteto nariui sumokėti už priverstinę prastovą iš bendrovės lėšų dviejų mėnesių vidutinį darbo užmokestį ir trijų mėnesių darbuotojui kompensaciją už pradirbtą laiką bendrovėje.

Pažymėtina, kad darbo ginčo laimėjimas, mums, kaip profesinių sąjungų atstovams, buvo labai svarbus, nes prieš metus laiko, gavus Valstybinės darbo inspekcijos sutikimas buvo atleista profesinės sąjungos pirmininkė.

Šiuo metu bendrovėje vyksta Valstybinis auditas, kuris tikrina bendrovėje veiklą. Bendrovėje socialinis dialogas yra pakankamai sudėtingas ilgą laiką. Prieš du metus po kolektyvinių derybų įvyko darbuotojų susirinkimas, kuris pritarė kolektyvinės sutarties projektui, bet ligi šiol kolektyvinė sutartis nėra pasirašyta. Darbo tvarkos taisyklės ir darbuotojų darbo grafikai nederinami su profesine sąjunga ir darbininkų darbo sąlygos remonto dirbtuvėse negerėja. Šiuos pažeidimus ne kartą fiksavo ir Valstybinė darbo inspekcija. Darbdavys visomis išgalėmis stengiasi sunaikinti bendrovėje veikiančią profesinę sąjungą.

Vis dėl to norisi tikėti, kad darbdavys supras socialinio dialogo prasmę bendrovėje.