Susitikimas bendrovės vadovų komitete

Vadovaujantis pasirašytu Darbo tarybos susitarimo 2021 m. vasario 15 d. 5 punktu yra numatyta, kad Bendrovė kviečia DPS pirmininką dalyvauti Vadovų komiteto posėdžiuose ne rečiau kaip kiekvieno kalendorinio mėnesio paskutinį antradienį aptarti Bendrovės darbuotojų problemas. Jau įvyko du bendrovės Vadovų komiteto posėdžiai, kuriuose buvo aptariamos bendrovės darbuotojų keliamos problemos.

Kovo 29 d. įvyko antras bendrovės Vadovų komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomi tokie klausimai:

  1. Dėl laiko neatitikimo bort kompiuteryje su maršrutų grafike nustatytu laiku (pateikiami vairuotojų nusiskundimai);
  2. Kaip ruošiamasi įgyvendinti transporto priemonėse sustojimus pagal keleivių reikalavimus (stop mygtuko panaudojimą transporto priemonėse);
  3. Pateikite informaciją raštu kiek sudaro paslaugų įkainių dedamosios dalys patvirtinus Kauno miesto savivaldybei 1 km. kainą.

Pradedant bendrovės Vadovų komiteto posėdį Generalinis direktorius pateikė pasiūlymądėl sveikatos tikrinimo tvarkos pakeitimo“, kuriame siūlė griežčiau tikrinti vairuotojų sveikatos būklę norint padidinti keleivių saugumą vietinio susisiekimo transporte. Už sveikatos patikrinimą privalės sumokėti darbdavys ir vairuotojui tikrinantis turės būti apmokamas vidutinis darbo užmokestis. Šių priemonių teko imtis, kadangi ne pirmas atvejis vairuotojams, kai eismo įvykis įvyksta dėl sveikatos problemų.

Svarstant pirmą klausimą dėl autobusų ir troleibusų vairuotojų nusiskundimų buvo išsakytas nepasitenkinimas dėl pateiktų vairuotojų nusiskundimų ir laiko neatitikimo maršrutų grafike ir bort kompiuteryje. Generalinis direktorius ateityje nurodė vairuotojams pildyti dispečerinėje knygoje arba tiesiog kreiptis į transporto skyriaus vadovą. Vykstančiame Vadovų komiteto posėdyje paminėjau, kad darbuotojui niekas nedraudžia pateikti nusiskundimus ir Darbo tarybos pirmininkui. Reikia pripažinti, kad pildant žurnalą atima vairuotojui darbo laiko ir siūliau vairuotojams nurodyti elektroninį paštą, kur jis galėtų pateikti pastabas dėl laiko neatitikimo maršrutuose. Deja, reikia pripažinti, kad ligi šiol nėra sutvarkyti maršrutuose važiavimo laikai ir vairuotojams siūlysiu kreiptis elektroniniu paštu bronius.bucelis@kaunoautobusai.lt.

Antru klausimu buvo diskutuojama, kaip ruošiamasi įgyvendinti transporto priemonėse sustojimus pagal keleivių reikalavimus (stop mygtuko panaudojimą transporto priemonėse). Buvo atsakyta, kad Kauno miesto savivaldybė konsultuosis su Vilniaus savivaldybės Susisiekimo paslaugos vadove. Reikia pažymėti, ši tvarka Vilniuje patvirtinta jau 2020 metais ir tai palengvina vairuotojams darbą maršrute, nes nereikia sustoti kiekvienam sustojime nesant poreikiui.

Trečiu klausimu kiek sudaro paslaugų įkainių dedamosios dalys patvirtinus Kauno miesto savivaldybei 1 km. kainą. Atsakymo negavau ir dėl to raštu kreipsiuos į Direktorių prašant pateikti atsakymą. Pagal turimą informaciją iš Kauno miesto savivaldybės pagrindinės autobusų ridos 1 kilometro sąlyginė kaina 1,41; troleibusams 1,16. Autobusų ir troleibusų investicijų dalis atitinkamai 0,42 ir 0,27 pridedama už kiekvieną nuvažiuotą pagrindinės ridos kilometrą. Į investicijų įkainį, kuris yra įskaičiuotas: transporto priemonių įsigijimui, palūkanoms, e.bilieto įdegtai sistemai. Vadovų komitete buvo paklausta, kad 2020 metais buvo suplanuotas darbo užmokesčio fondas 2021 metams. Pagal turimą informaciją 120 darbuotojų nuo lapkričio yra prastovose. Taigi, iškyla klausimas kur buvo panaudotos darbo užmokesčio fondo lėšos asmenų, kurių prastovas apmokėjo Užimtumo tarnyba.

Baigiant Vadovų komiteto posėdį išreiškiau nuomonę, kad ateityje vykstančiuose susitikimuose būtų pateikiami konkretūs atsakymai Darbo tarybos pirmininkui, o nesant galimybei pateiktus klausimus perkelti sekančiam bendrovės Vadovų komiteto posėdžiui, taupant ir Jūsų asmeninį laiką dėl socialinio dialogo stiprinimo bendrovėje.