Kauno rajono Trišalės tarybos posėdis

Dalyvavo:  Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, vicemeras Antanas Nesteckis, administracijos Direktorius Šarūnas Šukevičius,, Lietuvos pramonininkų vicepirmininkas Jonas Guzevičius, Kauno apskities asiociacijos viceprezidentė Dženeta Tolišauskienė, Kauno regioninio centro pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, VĮ „Valstybinė miškų urėdija“ profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas, Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Zigmas Jančauskas.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl vandentvarkos ir nuotekų sistemų tvarkymo ir veiklos organizavimo Kauno rajono savivaldybėje. Pranešėjas UAB „Giraitės vandenys“ direktorius Andrius Dzevyžis.
  1. Dėl Vaikų vasaros poilsio organizavimo ir pasirengimo naujiems mokslo metams. Pranešėjas – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.
  2. Dėl Covid-19 pandemijos situacijos Kauno rajone. Pranešėja ─ Savivaldybės vyr. specialistė Gabrielė Auškalnybė.
  1. Kiti klausimai

Birželio 9 d. Raudondvario pilyje įvykusiame Kauno rajono savivaldybės trišalės tarybos posėdyje aptartos visuomenei aktualios problemos.

UAB „Giraitės vandenys“ direktorius Andrius Dzevyžis pristatė pranešimą apie vandentvarkos ūkio organizavimą pakaunėje. Įmonė aptarnauja ir teikia paslaugas didesnėje rajono teritorijos dalyje. Sudaryta daugiau nei 10 tūkst. sutarčių su vartotojais, 4 tūkst. sutarčių sudaryta su gyventojais, kuriems teikiamas tik geriamasis vanduo. Direktorius tvirtino, kad 99 proc. tiekiamo vandens atitinka Lietuvos higienos normų reikalavimus. Bendras eksploatuojamų vandentiekių ilgis yra daugiau kaip 200 km, nuotekų tinklų – 300 km, paviršinių tinklų – 22 km.

„Per septynerius metus investuota beveik 26 mln. eurų, didžioji dalis šių lėšų gauti iš Europos Sąjungos, Kauno rajono savivaldybė skyrė 8,6 mln. eurų. Likusią dalį sudaro 1 mln. eurų valstybės lėšų bei „Giraitės vandenys“ investicijos,“ – teigė įmonės direktorius. Už šiuos pinigus 22 seniūnijose pakloti 73 km. vandens tinklų ir 114 km. nuotekų tinklų,  atnaujinami ir įrengiami arteziniai gręžiniai. A.Dzevyžis Trišalės tarybos nariams taip pat pristatė įmonės ateities planus.

Apie vaikų poilsio organizavimą vasaros metu ir pasirengimą naujiems mokslo metams pasakojo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius. Vasarą vaikams bus organizuojamos stovyklos. Išskirtos ir prioritetinės grupės, kad stovyklose galėtų dalyvauti socialinę atskirtį patiriantys, negalią turintys vaikai. Pasirūpinta ikimokyklinio amžiaus vaikais, kurių tėvai dėl darbo negali skirti vaikams pilnos priežiūros. Tėvų pageidavimu vaikus leisti į darželius bus galima ir vasarą. Skyriaus vedėjas kalbėjo ir apie artėjančio rugsėjo keliamus iššūkius. Kauno rajone didėja ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Akcentuota, kad eilėse patekti į darželius laukia 957 vaikai. Didelis ugdymo vietų stygius juntamas Akademijos, Domeikavos, Užliedžių seniūnijose.

Apie Covid-19 pandemijos situaciją Kauno rajone pranešė savivaldybės Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus darbuotoja Gabrielė Auškalnytė. Sergamumo rodikliai Kauno rajone mažėja, birželio 9 d. duomenimis pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra 127,1.

Šiuo metu pakaunėje veikia 5 vakcinavimo centrai (Garliavoje, Akademijoje, Domeikavoje, Vilkijoje, Raudondvaryje), kuriuose skiepijami įvairių amžiaus grupių gyventojai. Darbuotojų vakcinavimas organizuotas 94 pakaunės įmonėse.

Kituose klausimuose UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis paklausė Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno, kaip įvyko keleivinio transporto paskelbtas konkursas, kurį laimėjo UAB ,,Transervis“. Konkurso sąlygose numatyti žemagrindžiai autobusai ir elektroninio bilieto įdiegimas keleiviniame transporte. Be to, planuojama įdegti elektroninį bilietą numatyti autobusų terminalus Kauno pilyje ir Kauno miesto autobusų stotyje. Šiuo metu vyksta teisminiai ginčai ir tikimės laimėtoją turėsime rugsėjo mėnesį. Turėsime skelbti dar vieną konkursą numatant elektroninio bilieto valdymą ir jeigu tai bus brangu neatmetame galimybės Kauno rajono savivaldybėje gyventojams taikyti nemokamą transportą.

Sekantis Kauno rajono Trišalės tarybos posėdis numatytas rugsėjo mėnesį.