Baigtos kolektyvinės derybos UAB „Kauno autobusai“ dėl darbo užmokesčio indeksavimo

Dalyvavo: administracijos atstovai: transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, personalo ir administracijos vadovas Mindaugas Klimašauskas, juriskonsultė Raimonda Ivaškevičienė, vyr. ekonomistė Vijolė Platačienė.

Darbuotojų profesinės sąjungos atstovai: pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Saulius Krisiūnas, teisininkė Jovita Jančiauskienė ir autobuso vairuotojas Darius Borovskis.

Spalio 5 d. baigėsi kolektyvinės derybos ir nuo spalio 1 d. autobusų ir troleibusų vairuotojams kyla valandinis tarifinis atlyginimas. Už valandą bus mokama 6,10 Eur/val. Tačiau naikinama priemoka už pasiruošimą darbui ir priemoka dėl ekstremalios situacijos.

Darbininkams ir darbuotojams atlyginimas pakils vidutiniškai apie 10%. Artimiausiu laiku atlyginimų dydžius ir Darbo apmokėjimo nuostatus suderinsime su bendrovės vadovybe.

Atlyginimų pakėlimui Savivaldybė skyrė 2 mln. eurų. Tai artimiausiu laiku jau būsite kviečiami pasirašyti naujų darbo sutarčių ir apie tai Jus informuos bendrovės administracija.

2022 m. sausio mėnesį sudarius Darbo grupę planuojame pradėti kolektyvines derybas dėl kolektyvinės sutarties papildymų.