KOLEKTYVINĖS DERYBOS DĖL DARBO UŽMOKEŠČIO PAKĖLIMO

Darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyva, vadovaujantis bendrovės įsakymu Nr. 25, 2022 m. sausio 25 d., sudaryta Darbo grupė dėl kolektyvinės sutarties papildymo ir darbo užmokesčio peržiūrėjimo.

Kolektyvinės derybos įvyko vasario 11 d. bendrovės salėje.                           

Dalyvavo darbdavio atstovai: Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, administracijos ir personalo vadovas Mindaugas Klimašauskas, vyriausioji ekonomistė Vijolė Platačienė, juristkonsultė Raimonda Ivaškevičienė

Darbuotojų profesinės sąjungos atstovai: Pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Saulius Krisiūnas, teisininkė Jovita Jančiauskienė, profesinės sąjungos narys autobuso vairuotojas Darius Borovskis.

Profsąjungos pirmininkas informavo, kad didėjant infliacijai, kuri šiuo metu siekia 12,2% ir minimalus atlyginimas nuo sausio 1 d. pakilo 13,7%, taip pat pastoviai brangstant komunaliniams mokesčiams ir kasdienio vartojimo prekėms, siūlo nuo kovo 1 d. pakelti autobusų ir troleibusų vairuotojams 12%, darbininkams, specialistams 10% valandinį ar pagrindinį darbo užmokestį.

Pakeisti 3.4 p. Mokant vairuotojams už viršvalandinį darbą 2,5 karto.

Pakeisti 7.7 p. ir siūlome vairuotojams dirbantiems keturašiais autobusais mokėti 1,15 eurų už valandą priedą. Be to, priminė, kad Kauno miesto savivaldybė tvirtinant miesto biudžetą yra numačiusi didinti darbuotojams darbo užmokestį.

Pakeisti 7.6 p. ir siūlome vairuotojams dirbantiems triašiais autobusais ir troleibusais mokėti 0,85 eurus už valandą priedą.

Pasisakė vyr. ekonomistė Vijolė Platačienė: norint pakelti vairuotojams darbo užmokestį 12% reikėtų daugiau kaip 1,5 mln. eurų.

Kitiems darbuotojams pakelti darbo užmokestį 10% 1,8 mln. eurų arba 3 mln. eurų per metus. Mokant vairuotojams 2,5 karto už viršvalandžius mėnesiui reikėtų 150 tūkst. eurų, o be to apmokėjimo sistemoje skirsis apmokėjimas darbas per išeiginę dieną, už kurį mokama 2 kartus ir siūloma šios nuostatos nekeisti paliekant apmokėjimą už viršvalandžius dvigubai. Norint pakelti vairuotojams priedą, dirbantiems triašiais autobusais, reikėtų mėnesiui papildomai 15 tūkst. eurų, o dirbantiems ketuarašiais autobusais 23 tūkst. eurų. Bendrovės vadovybė neatsisako kelti darbo užmokestį, bet siūlo pirmiausiai pakelti vairuotojams, o po to svarstyti ir kitų darbuotojų atlyginimų pakėlimą. Aišku, tai nesuspėsime įvykdyti nuo kovo 1 d., bet šiuo klausimu siūlome apsispręsti sekančiame posėdyje kovo mėnesį.

Pasisakė profesinės sąjungos narys autobuso vairuotojas Darius Borovskis: vairuotojas už normą valandų turi į rankas uždirbti 1000 eurų, nes Jus tikrai nepritrauksite naujų vairuotojų su tokiomis darbo sąlygomis. Be to, vairuotojas per mėnesį gauna tik 6 išeigines ir Jus sumažinate jiems 2 išeigines dienas. Jaunimą vargu ar pritrauksite dirbti vairuotojais, nes daugelyje galinių sustojimų nėra įrengta higieninių sąlygų.

Atsakė Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, kad supranta esamą situaciją bendrovėje, kad vairuotojai pervargsta, bet esame įsipareigoję Savivaldybei vykdyti įsipareigojimus ir šiuo metu trūksta apie 110 vairuotojų. Deriname dėl higieninių sąlygų ar poilsio kambarių įrengimo Partizanų g. ir Megoje. Esame nupirkę 2 konteinerius, kuriuos planuojame pastatyti suderinę projektą.

Profsąjungos pirmininkas pažymėjo, kad ir toliau derėsime dėl valandinio tarifinio atlyginimo didinimo atsisakant Darbo apmokėjimo nuostatuose numatytų priedų.

Aptarta kitos sąlygos maršrutuose ir nuspręsta sekantį kolektyvinių derybų posėdį surengti kovo 15 d.