DARBO GRUPĖS KOLEKTYVINĖS DERYBOS DĖL DARBO UŽMOKEŠČIO PAKĖLIMO

Darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyva, vadovaujantis bendrovės įsakymu Nr. 25, 2022 m. sausio 25 d., sudaryta Darbo grupė dėl kolektyvinės sutarties papildymo ir darbo užmokesčio peržiūrėjimo, vyko antrasis posėdis. Kolektyvinės derybos įvyko balandžio 12 d. bendrovės salėje.

Dalyvavo: darbdavio atstovai: Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, administracijos ir personalo vadovas Mindaugas Klimašauskas, vyriausioji ekonomistė Vijolė Platačienė, juristkonsultė Raimonda Ivaškevičienė

Darbuotojų profesinės sąjungos atstovai: Pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Saulius Krisiūnas, teisininkė Jovita Jančiauskienė, profesinės sąjungos narys autobuso vairuotojas Darius Borovskis.

Profsąjungos pirmininkas informavo, kad toliau didėja infliacijai, kuri šiuo metu siekia 15,6% ir taip pat brangsta komunaliniai mokesčiai ir kasdienio vartojimo prekės. Vasario mėnesį siūlė nuo kovo 1 d. pakelti autobusų ir troleibusų vairuotojams 12%, darbininkams, specialistams 10% valandinį ar pagrindinį darbo užmokestį. Suprantame, kad šiandieną nepalanki situacija vykstant karui Ukrainoje ir didėjant bendrovės išlaidoms, bet darbuotojams taip pat išlaidos didėja, nes kaip minėjau brangsta komunaliniai mokesčiai ir kasdieninio vartojimo prekės.

2021 m. IV ketvirčio bendrovės darbuotojų atlyginimas bendrovėje 1533 eurų. Iš jų vairuotojų 1585 eurų, o darbininkų 1392 eurų. Šiuo metu vyksta kolektyvinės derybos Vilniaus viešais transportas ir administracija siūlo pakelti valandinį tarifinį atlyginimą už val. nuo 5,34 eurų iki 5,50 eurų. Be to, siūloma kito atlyginimo dalį pakelti 12,7% kilnojamojo lauko darbo priedą ir į rankas vairuotojas uždirbtų nuo 978 eurų iki 1102 eurų. VVI profsąjunga nesutiko su tokiu atlyginimo pakėlimu ir dėl to toliau vyksta derybos su administracija.

Pasisakė vyr. ekonomistė Vijolė Platačienė: norint pakelti vairuotojams darbo užmokestį 12% reikėtų daugiau kaip 1 mln. eurų. Darbuotojų profesinė sąjunga siūlymu už valandą mokėti vairuotojams 6,81 eurų, o tai mėnesiui reikės papildomai 116000 tūkst.eurų, darbininkams pakeliant

pakelti darbo užmokestį 10% mėnesiui reikės 55000 tūkst.eurų papildomų pajamų. Šiandieną pabrangus kurui 2,5 karto, elektrai 3 kartus bendrovei reikės papildomai daugiau 2 mln.eurų. Pastoviai kalbamės su Kauno miesto savivaldybe ir ieškome įvairiausių sprendimų randant lėšų pakeliant darbuotojams atlyginimus. Dėl to, neatsisakome kelti atlyginimų, bet šiandieną tokių lėšų neturime. Vienas iš variantų, neatmetame siūlyti ir branginti pravažiavimo bilietų kainas keleiviams.

Be to, analizuojant kitų keleivinio transporto darbuotojų darbo užmokestį, Kauno autobusai susilygino su Vilniaus viešasis transportas vidutiniu darbo užmokesčiu ir uždirbame tiek kiek Vilniuje. Gruodžio-vasario vairuotojų darbo užmokestis pasiskirsto sekančiai; 900-1000 eurų į rankas gauna 11%, 1000-1100 eurų į rankas 30%, 1100-1200 eurų į rankas 19%, 1200-1300 eurų į rankas7% ir 1300 eurų ir daugiau 2 %. Taigi, kaip minėjau, šiandieną darbo užmokesčio fondas su mokesčiais ir vidutinis darbo užmokestis bruto yra 1550 eurų. Taigi, vidutinis darbo užmokestis su viršvalandžiais bendrovė viršijo 21% darbo užmokesčio bendrovės fondą.

Pasisakė Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, kad supranta esamą situaciją bendrovėje, kad reikalinga kelti vairuotojams darbo užmokestį ir ieškome visų galimybių profsąjungai pasiūlius pakelti vairuotojams atlyginimą. Šiuo metu trūksta 50 autobusų ir troleibusų vairuotojų ir planuojame šį mėnesį priimti 12 ukrainiečių pabėgėlių vairuotojais su tokiais pačiais gaunamais atlyginimų dydžiu. Be to, išasfaltavus Partizanų gatvėje apsisukimo aikštelę planuojame pastatyti vairuotojams konteinerį įrengiant poilsio kambarius.

Darbo grupė sudarė tęsti kolektyvines derybas gegužės 24 d. 11.00 val. bendrovės salėje.