LPSK VII suvažiavimas

Gegužės 6 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos VII suvažiavimas Vilniuje.

Suvažiavime dalyvavo 95 delegatai iš 100 rinktų delegatų. Vadovaujantis įstatų nuostatomis, jeigu dalyvauja 2/3 delegatų – Suvažiavimas teisėtas.

Suvažiavime pirmininkavo Egidijus Milešinas ir Dalė Jakutavičė. Bendru sutarimu išrinkta mandatų ir balsų skaičiavimo komisija. Išklausyta LPSK pirmininkės 4-ių metų veiklos ataskaita, kuriai delegatai pritarė.

Svarstyta: LPSK įstatų projektas, kuriam po ilgų diskusijų delegatai su pakeitimais pritarė.

Vyko LPSK Pirmininkės rinkimai. Už Ingos Ruginienės kandidatūrą balsavo 82 delegatai, 4 prieš ir 9 susilaikė. Keturių metų kadencijai perrinkta Inga Ruginienė. Įvertindama pirmąją savo kadenciją Inga Ruginienė suvažiavimo delegatams paminėjo iššūkius, su kuriais teko susidurti per pirmąją kadenciją: „dėl pandemijos daug ko turėjome mokytis iš naujo bei atidžiai sekti, kad nebūtų pasinaudota padėtimi ir sumažintos darbuotojų garantijos. Daug maž apsipratę su virusu, turėjome  kitą labai svarbią darbuotojų judėjimui pamoką – streiką „Achemoje“, atėmusiu daug laiko ir energijos, tačiau davusiu neįkainojamos patirties. Na, ir galiausiai viską vainikavo net sapnuose nematytas košmaras – karas Ukrainoje.“

LPSK pirmininkė pasidžiaugė didėjančia naryste, organizacijos žinomumo augimu, vardijo sėkmes ir nesėkmes, ką pavyko nuveikti ir kas liko neištesėta. Antrojoje kadencijoje ji žadėjo tęsti darbus, tobulinti veiklas, didinti žinomumą apie profesines sąjungas: „Darbas LPSK man nėra darbas, tai – daugiau gyvenimo būdas. Tai, ką aš darau kiekvieną dieną, suteikia man pasitekinimo jausmą, ypač kai padedi konkrečiam žmogui ar žmonių grupei. Atidaviau šiam darbui visą širdį pirmojoje kadencijoje, žadu tai daryti ir ateityje“, prisistatydama delegatams kalbėjo LPSK Inga Ruginienė.

LPSK suvažiavime išrinkta Kontrolės komisija ir patvirtinta veiklos ataskaita 4 metams.

II dalyje LPSK suvažiavime įvyko organizacijos 20-mečio minėjimas. Generalinė sekretorė Janina Matuizienė priminė Suvažiavimo delegatams ir svečiams storiją, kaip kūrėsi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija.

2001 m. du Lietuvos profesinių sąjungų centras ir Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimas pradėjo derybas dėl profesinių sąjungų susijungimo.

2002 m. vasario 24 d. buvo pasirašytas profesinių sąjungų susitarimas ir 2002 m. gegužės 1 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmasis suvažiavimas. Suvažiavimo metu išrinktas pirmininkas Artūras Černiauskas, patvirtinti įstatai ir profesinių veiklos strategiją 4 metams. Daugiau kap prieš 25 metus gegužės 22 d. buvo įkurta Lietuvos Trišalė taryba ir patvirtinti nuostatai pasirašius susitarimą.

Prisiminta organizuoti mitingai, akcijos, kuriuose buvo reikalaujama geresnių darbo sąlygų dirbantiesiems.

Pasveikinti LPSK įkūrimo 20 mečiu atvyko Lenkijos profsąjungų konfederacija, Europos profesinių sąjungų konfederacijos, Tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos,  Latvijos profesinių sąjungų konfederacijos, Estijos profesinių sąjungų konfederacijos, Šiaurės profesinių sąjungų, LR Prezidento patarėja Vaida Guzevičienė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Lietuvos Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius, Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis, Seimo nariai Lukas Savickas, Algirdas Sysas.

Vėliau Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos aktyviems nariams įteikta auksiniai ženkliukai ir padėkos raštai. Džiugu tai, kad Lietuvos kelių ir autotransporto profesinių sąjungų Federacijos auksinis ženkliukas įteiktas Valdybos narei Janinai Nemeikštytei. Padėkos raštai įteikti Federacijos pirmininkui Broniui Bučeliui ir pavaduotojai Jovitai Jančiauskienei.