PASIRAŠYTAS SUSITARIMAS DĖL JUNGTINĖS PROFSĄJUNGOS ATSTOVYBĖS SUDARYMO

Gegužės 10 d. įvyko susitikimas aptariant Jungtinės profsąjungos atstovybės sudarymo sąlygas.

Dalyvavo: LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, projektų vadovė Daiva Kvederaitė, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė, Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Edita Morkūnienė ir UAB „Kauno autobusai” Keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos,  pirmininkė Lina Jankauskienė.

Susitikimo metu aptartos Jungtinės profsąjungos atstovybės sudarymo sąlygos, nes kolektyvinė sutartis baigiasi 2022 m. gruodžio 31 d. ir reikia pradėti kolektyvines derybas dėl naujos kolektyvinės sutarties sudarymo.

Atsižvelgiant į lygiateisiškumo principą, jungtinę profsąjungų atstovybę sudaro 6 nariai, kuriuos deleguoja profesinės sąjungos pagal savo turimą narių skaičių. Turint iki 80 narių deleguojamas 1 (vienas) atstovas, turint 81 – 161 narius deleguojami 2 (du) atstovai, turint 161- 242 narius deleguojami 3 (trys) atstovai bei turint 243 ir daugiau narių deleguojam 4 (keturi) atstovai.

Jungtinės atstovybės pirmininkui pavedama pasirašyti UAB „Kauno autobusai“ Kolektyvinę sutartį. Jungtinės atstovybės veiklos organizavimo klausimai, neaptarti šiame susitarime, gali būti aptarti Jungtinės atstovybės veiklos reglamente, patvirtintame visų Jungtinės atstovybės narių balsais.

Šalys lygiais pagrindais turi teisę:

dalyvauti jungtinės atstovybės posėdžiuose dėl UAB „Kauno autobusai” kolektyvinės sutarties sudarymo;

teikti pasiūlymus Jungtinėje atstovybėje dėl kolektyvinės sutarties nuostatų;

kreiptis į UAB „Kauno autobusai” siekiant gauti informacijos, susijusios su kolektyvinės sutarties sudarymu bei vykdymu.

Sutarta pasirašius Jungtinės profsąjungos atstovybės susitarimą artimiausiu laiku iki birželio mėnesio sušaukti Jungtinės atstovybės posėdį ir nutarti deleguoti atstovus į Darbo grupę. Kiekviena šalis galės teikti pasiūlymus dėl kolektyvinės sutarties, aptariant Jungtinės profesinės atstovybės posėdyje. Planuojama kolektyvines derybas pradėti su darbdaviu rugsėjo mėnesį pateikiant kolektyvinės sutarties projektą.

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis paminėjo, kad bus aptarta vairuotojų darbo ir poilsio režimas, atlyginimų indeksavimo galimybės, atostogų sudarymo principai ir kitos darbuotojų sąlygos ruošiant ir teikiant kolektyvinės sutarties projektą.