SUSITIKIMAS SU SEIMO NARIAIS

        Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacija sutarė gegužės 17 d. organizuoti sutikimą Seime aptariant Darbo kodekso siūlymų pakeitimus.

        Dalyvavo: Seimo narys Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bonius Bučelis ir UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“

        Susitikimo metu aptarti Darbo kodekso pateikti siūlymai kečiant darbo teisės aktus:

        Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bonius Bučelis informavo, kad yra pateiktas pasiūlymas keičiantis suminės darbo laiko apskaitos DK 155 str. 3 d. mažinant maksimalaus darbo laiko režimą vairuotojams nuo 52 val. iki 48 val. per kiekvieną septynių dienų laikotarpį užtikrinant atitinkamą poilsį vairuotojams.

       Seimo narys Lukas Savickas, kad šis klausimas svarstomas Demokratų frakcijos posėdyje ir pritarta ruošiami pakeitimai ir artimiausiu laiku projektas bus teikiamas Seimui svarstyti. Teisės aktuose numatysime metinių viršvalandžių skaičių ne daugiau 180 val.

       Seimo narys Tomas Tomilinas informavo, kad ruošiamas Demokratų frakcija leisti profsąjungoms deleguoti darbuotojų atstovus ar išorės ekspertus į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas atstovaujant darbuotojų atstovus. Šiuo metu bus įregistruotas Seime teisės aktas ir bus teikiamas svarstyti Seime.

     Susitikimo metu aptarta dėl Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1222, kuriam buvo pritarta po pateikimo, ir kuriuo nuo 2022-06-31 kilnojamo darbo pobūdžio kompensacija būtų netaikoma nuolatinį darbą dirbantiems ir keleivių pervežimą vykdantiems miestų ir tarpmiestinio susisiekimo maršrutų vairuotojams.

     Seimo narys Lukas Savickas, kad svarstyme Seime pritarė 99 seimo nariai ir gegužės 25 d. bus teikiamas įstatymui pritarti. Tikimės, kad seimo nariai įstatymo pakeitimui pritars ir 2023 m. sausio 1 d. jis negalios kilnojamo darbo pobūdžio kompensacija vairuotojams.

     Taip pat aptarta padėtis UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ padėtis ir nesutarimai su darbdaviu, kuris vienašališkai priėmė sprendimą keliant darbo užmokestį darbuotojas nustatant jiems lauko priedus. Tai, kad nevykdo profsąjungos iškeltų reikalavimų ir šiuo metu vyksta teisminiai procesai varžant darbuotojų teisę streikuoti.

     Nuspręsta ruošti kolektyvinio ginčų įstatymo pakeitimus kurie bus teikiami Seime svarstyti.