Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės posėdis

Posėdyje dalyvavo: Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės atstovai:

Lina Jankauskienė – UAB „Kauno autobusai“ Keleivinio transporto darbuotojų profesinė sąjunga;

Edita Morkūnienė – Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinė sąjunga;

Bronius Bučelis – UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinė sąjunga;

Alena Kasiuliavichienė – UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinė sąjunga;

Dainius Kizis – UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinė sąjunga;

Saulius Krisiūnas – UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinė sąjunga;

Svečio teisėmis: Jovita Jančauskienė – UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesinės sąjungos teisininkė;

B.Bučelis supažindino su Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės sudarymo eiga, siūlo išsirinkti Posėdžio pirmininką, sekretorių ir siūlo kandidatūras: posėdžiams pirmininkauti J. Jančauskienę, sekretoriauti S. Krisiūną.

Bendru sutarimu posėdžio dalyviai nutarė, kad:

Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmo posėdžio pirmininkė  – Jovita Jančauskienė,

Sekretorius – Saulius Krisiūnas.

  1. Svarstyta. Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininko, pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai.

Posėdžio pirmininkė J. Jančauskienė siūlo išspręsti būtinus procedūrinius, organizacinius klausimus, t.y. išsirinkti Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės (toliau – JPSA) pirmininką, pirmininko pavaduotoją, sekretorių (-ę). Siūlomos kandidatūras: pirmininko – B. Bučelis, pavaduotoju – E. Morkūnienė, sekretoriaus – S. Krisiūnas.

Nutarta. Bendru sutarimu nuspręsta : JPSA pirmininkas – Bronius Bučelis, JPSA pirmininko pavaduotoja – Edita Morkūnienė, sekretorius – Saulius Krisiūnas.

     2. Svarstyta. Dėl laikotarpio iki kada teikiami pasiūlymai Bendrovės kolektyvinės sutarties projektui, bei kada planuojame pradėti derybas su Bendrovės administracija.

Nutarta.  Šalių pasiūlymus būsimai Kolektyvinės sutarties redakcijai elektroniniu paštu pateikti vėliausiai iki š.m. rugpjūčio mėn. 31 d., o rugsėjo mėn. pradėti Kolektyvines derybas su Bendrovės administracija.

  1. Svarstyta. Dėl atstovų skaičiaus kolektyvinėse derybose su Bendrovės administracija.

Bučelis siūlo, kad derybinėje darbo grupėje dalyvautų keturi (4) skirti atstovai nuo visų JPSA sudariusių profesinių sąjungų, proporcingai pagal pirminėse organizacijose esančių narių skaičių.

Nutarta. Bendru sutarimu nuspręsta, kad į kolektyvinių derybų pagrindinę darbo grupę deleguojami  iš viso keturi atstovai.  Tris atstovai nuo  UAB “ Kauno autobusai” Darbuotojų profesinės sąjungos, bei vienas atstovas bendrai nuo Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos ir Kauno Autobusai” keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos.

  1. Svarstyta. Dėl Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos ir UAB “Kauno Autobusai” keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos atstovo į pagrindinę darbo grupę deryboms su Bendrovės administracja.

B.Bučelis pasiūlė UAB “ Kauno autobusai” keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės Linos Jankauskienės kandidatūrą. Kauno transporto įmonių darbuotojų profesins sąjungos pirmininkė_Edita Morkūnienė išsikėlė savo kanditadūrą.  Nuspręsta balsuoti. Aptariamos kandidatūros, taip pat pastebima, kad Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinė sąjunga, kaip buvo sutarta, kol kas nepateikė JPSA savo Įstatų ir atstovaujamų narių skaičiaus.

Balsuota. Lina Jankauskienė  – 4 už, prieš – 0, susilaikė – 2.  

Edita Morkūnienė – 0 už, prieš – 4, susilaikė – 2.

Nutarta. Liną Jnakauskienę skirt atstovų į pagrindinę kolektyvinių derybų dabo grupę.Vadovaujantis Jungtinės profesinės sąjungos atstovybės  8 punktu “Jungtinės atstovybės sprendimai priimami paprastosios daugumos principu.”

  1. Dėl Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos pasitraukimo iš Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės, bei JPSA pirmininko pavaduotojo.

Po balsavimo E. Morkūnienė pareiškė, kad ,jei nepateko į darbo grupę deryboms, atsisako būti JPSA pirmininko pavaduotoja ir pasitraukia iš JPSA, juolab, kad jos atstovaujama organizacija turi taikos sutartį su Bendrovės administracija, dėl kolektyvinių derybų ir derėsis atskirai. Savo raštišką pareiškimą šiuo klausimu pažadėjo pateikti vėliau ir paliko posėdį. Po E. Morkūnienės atsisakymo teko dar kartą svarstyti JPSA pirmininko pavaduotojo (-os) kandidatūrą. Siūloma šias pareigas eiti L. Jankauskienei. Padiskutavus, vieningai, bendru sutarimu pritarta, kad JPSA pirmininko pavaduotoja būtų L. Jankauskienė. JPSA nariai liko nustebę ir nesupratę tokio poelgio motyvų – renkant JPSA pirmininko pavaduotoją, E. Morkūnienė atsisakinėjo šių pareigų, motyvuodama dideliu užimtumu, o pačios Kolektyvinės derybos trunka ne vieną mėnesį ir posėdžiai užima tikrai daug laiko – todėl trumpai padiskutavę tęsė darbą. A. Kasiuliavichenė išreiškė nuostabą, kad E. Morkūnienė taip pasielgė, tarsi norėdama sutrikdyti JPSA darbą: atstovybė sudaryta iš visų įmonėje veikiančių profesinių sąjungų atstovų, visų yra pasirašyta bendra JPSA Sutartis, galima išdiskutuoti ir priimti visiems naudingus, ar pagaliau, kompromisinius Kolektyvinės sutarties variantus.

Nutarta. Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės vardu, kreiptis į Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinę sąjungą, kad raštu patvirtintu savo atsisakymą dalyvauti JPSA sudėtyje iki 2022.06.13 dienos.  Iki nurodyto termino gavus atsisakymą JPSA veikloje  dalyvauti Kauno transporto įmonių darbuotojų profesinės sąjungos, UAB “ Kauno Autobusai” keleivinio transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Jankauskienė  automatiškai tampa JPSA pirmininko pavaduotoja.

  1. Svarstyta. Sekančio JPSA posėdžio.

Nutarta.  Sekantis posėdis įvyks 2022.09.02