Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo posėdis

Birželio 17 d. įvyko Transporto Forumo tarybos posėdis, kuriame aptartos aktualios problemos keleiviniame ir krovininio transporto sektoriuose.

Dalyvavo: Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Aleksandras Kaupas, Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudanskas, Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininkas Audrius Cuzunauskas, UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Alena Kasiuliavichienė, komiteto narys Artūras Raulusevičius, Vairuotojų profsąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB ,,TOKS“ profsąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius.

Išklausytas Forumo pirmininko metinis pranešimas ir patvirtinta Finansinė ataskaita už 2021 metus.

Pasidalinta nuomonėmis apie profesinių sąjungų veiklą ir kokias problemas tenka spręsti bendrovėse atstovaujant darbuotojus.

Aptartas įvykęs streikas AB ,,Achema“, kuris pakenkė profesinių sąjungų judėjimui, nes darbdavys darbuotojams, kurie nestreikavo, mokėjo dvigubą atlyginimą. Bendrovėje dirba 2050 darbuotojų, streike dalyvavo vos 50 darbuotojų.

Aptarta situacija krovininio transporto įmonėse ir vairuotojų išnaudojimas, kuris sprendžiamas Ginčų komisijose. Pateikta informacija, kad kartu su Norvegijos profsąjungos ir dalyvaujant Seimo, Vyriausybės nariams įvyks Tarptautinis seminaras Seime birželio 30 d.-liepos 1 d.

Forumo pirmininkas informavo, kad rugpjūčio 11-12 d. Estijoje Tartu mieste įvyks Baltijos šalių profesinių sąjungų susitikimas, kuriame bus aptarta transporto situacija Baltijos šalyse. Planuojama, kad nuotoliniame susitikim dalyvaus ir Europos transporto Federacijos vykdomoji vadžia.

Forumo tarybos nariai pritarė, kad artėjant Forumo įkūrimo 20-mečiui išleisti leidinį, kuris planuojamas pristatyti Seime dalyvaujant žiniasklaidos atstovams gruodžio mėnesį.

Sekantis Forumo susirinkimas įvyks spalio 21 d. Vilniuje.