Baigėsi kolektyvinės derybos dėl darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimo

Vadovaujantis bendrovės įsakymu 2022 m. sausio 25 d. prasidėjo kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio pakėlimo.

Kauno miesto savivaldybė Tarybos posėdyje vertino patirtus bendrovės nuostolius dėl sparčiai augančių energetinių išteklių kainų, infliacijos, kuri veikia bendrovės finansinius rezultatus. Vien per keturis 2022 m. mėnesius bendrovė iš keleivių vežimo patyrė 619, 3 tūkst. eurų nuostolį ir vadovaujantis Viešųjų paslaugų teikimo sutartimi užtikrinant keleivių vežimo reguliaraus vietinio susisekimo maršrutais nuspręsta nekelti keleiviams bilietų kainų, o skirti lėšų iš Savivaldybės biudžeto nuostoliams padengti peržiūrint nuo liepos 1 dienos viešųjų paslaugų sąlygines 1 kilometro kainas. Be to, vertinant esamą situaciją ir siekiant užtikrinti stabilią bendrovės veiklą iki metų pabaigos papildomai reikėtų 4 ml. eurų. Dėl to skirta kuro augimui – 1 mln. eurų, šilumai, elektrai- 0,3 mln. eurų, darbo užmokesčiui padidinti- 1,1 mln. eurų ir esamo nuostolio padengimui- 0,5 mln. eurų. Pritarus pasiūlytoms vieno kilometro kainoms nuo liepos 1 dienos pritaikius indeksuotas kainas tikimasi sumažinti susidariusį nuostolį iki metų pabaigos dar gali likti apie 1 mln. eurų nuostolis. Savivaldybės taryba vykusiame birželio 21 d. Tarybos posėdyje sprendimo projektui pritarė.

Dėl to, birželio 27 d. įvyko kolektyvinės derybos dėl darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimo. Posėdis prasidėjo 10:00 val.ir baigėsi 12:00 val.ir kolektyvinių derybų šalys sutarė:

Dėl UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų darbo užmokesčio didinimo.

Posėdyje dalyvavo:

Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, vyr. ekonomistė Vijolė Platačienė, Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, LPSK teisininkė Jovita Jančiauskienė, autobuso vairuotojas Darius Borovskis.

Darbo užmokesčio pakėlimui skirta 1 mln. 100 tūkst.

Sutarta nuo liepos 1 d. pakelti vairuotojams 6.50 eurų už valandą, mažų autobusų vairuotojams už valandą 6,10 ir vairuotojams mokėti 30% nuo valandinio tarifo kintamojo atlyginimo dydį.

Vairuotojams pakeltas atlyginimas 10,8% su kintamojo atlyginimo dydžiu, mažų autobusų vairuotojams 11,8% su kintamojo atlyginimo dydžiu.

Remonto, ūkio darbininkams ir energetikos darbininkams, transporto priėmėjams, dispečeriams, bilietų kasininkams atlyginimas pakeltas vidutiniškai 10%.

Vertinant, kad birželio 1 d. Lietuvoje infliacija siekia 18,9%. Kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio pakėlimo užbaigiame ir planuojame rugsėjo mėnesį svarstant kolektyvinės sutarties projektą grįžti dėl Darbo apmokėjimo nuostatų svarstant ir darbuotojų atlyginimų dydžius.

Gegužės mėnesio duomenimis Vairuotojų- 1604 eurai, remonto darbininkų-1389 eurai energetikos darbininkų-1410 eurų, ūkio darbininkų -1083 eurų. Bendras atlyginimų vidurkis- 1558 eurai.