KONFERENCIJA SEIME SU NORVEGIJOS PROFSĄJUNGOMIS

Birželio 30 d. Seime spaudos rūmuose įvyko susitikimas su Norvegijos profesinėmis sąjungomis.

Konferencijos darbotvarkė: ,,Efektyvesnis darbo teisės taikymas transporto sektoriuje“

Konferencija moderavo: Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius.

Dalyvavo: Seimo narys Tomas Tomilinas, Algirdas Sysas, Lietuvos profesinių sąjungų „Aljansas“ pirmininkas Audrius Cuzunauskas, Lietuvos vežėjų profesinių sąjungų pirmininkė Rita Kairienė, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, Valstybinės darbo inspekcijos Darbo ginčų komisijos vedėja Irina Janukevičienė, Norvegijos darbo inspekcijos vyresnieji patarėjai Minika Monica Knoff, Maten Lien, Europos darbo institucijos ELA kelių transporte pareigūnė Lietuvai Airinė Dobužinskienė, Transporto sektoriaus statistikos Valstybinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ,,Sodra“ komunikacijos patarėja Magožta Kozič.

Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo narys Tomas Tomilinas dėl bendradarbiavimo su Norvegijos profesinėmis sąjungomis. Tai svarbi Norvegijos patirtis ir derybinės galios stiprinimas taikant Seime įstatymų pataisas. Padėkojo už iniciatyvą Lietuvos profesinių sąjungų ,,Aljansas“ pirmininkui Audriui Cuzunauskui ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkui Broniui Bučeliui teikiant įstatymų pataisas. Pripažino, kad trūksta Valstybės pozicijos bendradarbiaujant su Lietuvos profesinėmis sąjungomis. Darbo teisės pažeidimai krovininiame transporte. Bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis šiandieną Seime priimtas svarbus sprendimas nuo 2023 m. sausio 1 d. naikinami lauko priedai keleivinio transporto sektoriuje.

Išklausyti Audriaus Cuzunausko ir Ritos Kairaitienės pranešimai dėl pažeidimų krovininiame transporte. Pažymėta, kad krovininio transporto sektorius vienas didžiausių profesinių sąjungų. Vien per 2021 metus Ginčų komisijose išnagrinėta 1100 bylų dėl nesumokėtų vairuotojams atlyginimų. Kalbant apie Darbo sutartis, yra deklaratyvus mokėjimas vairuotojams už nuvažiuotus kilometrus. Darbo skelbimai taikant mobilumo programą dažnai vairuotojai kreipiasi pagalbos dirbant ES šalyse. Darbo rinkoje dirba apie 85 tūkst. vairuotojų iš trečiųjų šalių. Gauname informaciją, kad darbdaviai verčia pasirašyti prašymus, kad jiems nebūtų taikoma NPD dydis ir ypač iš dirbančiųjų vairuotojų Azijos šalių. Gauname informaciją, kad Azijos piliečiai moka 2,5-3 tūkst. eurų už darbo vietą ir jokių darbo sutarčių nebūna pasirašę.

Vyriausybė 2021 m. davė sutikimą leidžiant darbuotojų atsivežti iš trečiųjų 11500, o jau 2022 m.-16000 piliečių. Modelis krovininiame transporte nesikeičia – vairuotojai po kadencijos leidžiami nemokamų atostogų ir dėl to praranda socialines garantijas. Keisčiausiai tai, kad galutinai vairuotojai turi susimokėti Sodrai metinį mokestį.

Valstybinės darbo inspekcijos Darbo ginčų komisijos vedėja Irina Janukevičienė pristatė skaidres, kad į Darbo ginčų komisiją kreipėsi 90% ir tik 10 % darbdavių dėl turtinės žalos. Dažniausiai svarstoma Ginčų komisijoje dėl neišmokėto atlyginimo, dienpinigių dydžių, tai sudaro 60-85 % vairuotojams. 21 % Ginčų komisijose baigiasi Taikos sutartimi. Ginčų komisijose 2021 m. priteista 300 tūkst. eurų nesumokėto darbo užmokesčio. Tai pat padėjo Ginčų komisijose Seime priimtas įstatymas draudžiant darbdaviams mokėti grynais pinigais darbo užmokestį.

Norvegijos darbo inspekcijos vyresnieji patarėjas Maten Lien vyksta susitikimai su Darbo ir Transporto ministerijų susitikimai aptariant krovininio transporto problemas. Susitikimuose dalyvauja ir socialiniai partneriai.

Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis pristatydamas Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo veiklą yra įkurtas 2002 m. gruodžio 17 d. sujungus Keleivinio transporto, Krovininio transporto, Aviacijos, Geležinkelio, Jūrininkų ir Dokininkų profesines sąjungas. Forume priklauso apie 10000 narių. Daugiausia paminėtų profesinių sąjungų nepriklauso Lietuvos profesinių sąjungų centrams. Forumo tarybos posėdžiuose, kurie vyksta kas 3 mėnesiai aptariame problemos susitikimuose. Taigi šiais metai minėsime Forumo įkūrimo 20-metį.

Nuo 2007 m. spalio mėnesio kiekvienais metais vyksta Baltijos šalių transporto susitikimai skirtinguose šalyse aptariant krovininio ir keleivinio transporto problemas dalyvaujant Europos profesinių sąjungų vadovams.

Rugpjūčio 11-12 d. yra numatytas susitikimas Estijoje Tartų mieste. Taigi krovininio transporto sektoriuje esamas problemas Jums pristatė Audrius Cuzunauskas ir tik norėčiau papildyti, kad dar 2020 m. vykdant socialinį dialogą bandėme  susitarti su Lietuvos asociacija ,,Linava“ pasirašyti šakinę kolektyvinę sutartį, bet derybos nutrūko.

Tada kreipėmės Forumo vardu į Vyriausybę ir krovininio transporto vairuotojams nustatytas koeficiento dydis nuo minimalaus atlyginimo dydžio 1,65, kuris šiai dieną vairuotojams taikomas.

 Taip pat vėliau vyko diskusijos ir konferencijos dalyviai atsakė į pateiktus klausimus.