Baltijos šalių transporto profesinių sąjungų susitikimas Tartu mieste

Baltijos šalių profesinių sąjungų planuotas susitikimas įvyko rugpjūčio 11-12 d. Estijoje Tartu mieste. Jame dalyvavo Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Teisininkė Jovita Jančiauskienė, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos narys Artūras Lauruševičius, Dainius Kizis, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius, Vilniaus viešasis transportas ,,Solidarumas“ pirmininkas Jonas Petraška, Lietuvos profesinių sąjungų ,,Aljansas“ pirmininkas Audrius Cuzunauskas, Lietuvos Vežėjų profesinių sąjungų pirmininkė Roma Kairienė, Estijos transporto Federacijos pirmininkas Ullar Kallas, Tartu keleivinio transporto pirmininkas Arre Kurbarsepp, Latvijos transporto profsąjungų pirmininkas Juris Kalninš, Krovininio transporto Federacijos pirmininkas Eval Lass, Lux ekspres profsąjungos pirmininkas Dainis Vitols. Nuotoliniu būdu iš Briuselio prisijungė Europos transporto Federacijos viešojo transporto vadovas Baltijos šalyse Conor Farrell.

Darbotvarkėje:

  1. Diskusija ir patirties pasidalinimas Baltijos šalių profesinių sąjungų transporto sektoriuje su Europos transporto Federacijos viešojo transporto vadovu Baltijos šalyse Conor Farrell.
  2. Susitikimas Tartu mieste autobusų parke su Tartu vadovu Raoul Ruuder.

Reikėtų pasidžiaugti, kad jau daugiau kaip 15 metų susitinkame Baltijos šalių profesinių sąjungų transportininkai kiekvienais metais ir aptariame problemas.

14.00 val. įvyko nuotolinis sujungimas su ETF keleivinio transporto vadovu Conor Farrell ir vyko diskusijos dėl problemų Baltijos šalyse.

Estijos transporto Federacijos pirmininkas Ullar Kallasi informavo, kad vyksta maršrutų konkursai ir yra pasirašomos šakinės kolektyvinės sutartys. Sutartyse numatytas vairuotojams minimalus atlyginimas, kuris siekia bruto 1200 eurų. Vidutiniškai vairuotojas į rankas uždirba 1040 eurų. Kalbant apie maršrutų konkursus sąlygose numatyta ne mažesnis atlyginimas ir naujos transporto priemonės. Estijos profsąjungų judėjime įvyko pasikeitimai, kai Estijos profsąjungos pirmininkas Pepe Peterson išrinktas Estijos sveikatos ir darbo ministru. Rugpjūčio mėnesį įvyko Estijos profesinių sąjungų konferencija kurios metu metams išrinktas profsąjungos pirmininku Henrik Tomell.

Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis paminėjo, kad minėsime Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų įkūrimo 20- mėtį, kuris buvo įkurtas 2002 m. Planuojame išleisti leidinį pristatant organizaciją Seime spaudos konferencijoje. Lietuvoje dėl vykstančio karo Ukrainoje, energetinių kainų didėjimo infliacija rugpjūčio mėnesį pasiekė 21%. Estijoje ir Latvijoje infliacija pasiekė 23%. Lietuvoje, kaip kitose ES Baltijos šalyse brangsta komunaliniai mokesčiai ir kasdieninio vartojimo prekes. Vidutinis darbo užmokesti bruto 1729,9 Eur, neto 1087,4 Eur. Minimalus atlyginimas nuo 2022 m. sausio 1 d. bruto 730 eurų. Darbo kodekse nėra numatyta kokiu dydžiu turi būti indeksuojamas darbo užmokestis tai paliekama teisė darbuotojų atstovams susitarti.

Galime konstatuoti, kad pirmą kartą Lietuvoje Forumui rekomendavus Lietuvos Vežėjų profsąjunga kreipėsi į Lietuvos administracinių Ginčų komisiją, kuri liepos 14 d. sprendimu nurodė pareiškimą tenkinti. Sprendimą per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo bylos šalys turi teisę apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui įstatymo nustatyta tvarka. Manyčiau tai pirmas atvejis, kaip profesinės sąjungos Teisme bylinėjosi su Vyriausybe ir tikiuosi pasieks palankaus teismo sprendimo profesinėms sąjungoms.

Atkreipiu dėmesį, kad privačiame transporte vairuotojams mokama tik už vairavimą. Šiuo klausimu kreipėmės į Vyriausybę prašydami išsiaiškinti priežastys dėl ko neapmokama vairuotojams už pertrauką galiniuose maršrutuose. Keleiviniame transporte paplitę mokėti vairuotojams lauko priedus nuo kurių nereikia mokėti mokesčių Valstybei, o darbuotojai praranda visas socialines garantijas. Transporto profsąjungos kreipėsi į Seimą ir tik nuo 2023 m. birželio mėnesio lauko priedai bus panaikinti vairuotojams. Mažesnės keleivinio transporto įmonės yra paskelbusios nemokamą transportą ir Lietuvoje planuojama įvesti bendrą elektroninį bilietą geležinkelio ir keleiviniame transporte. Gaila, kad nepavyksta įtikinti politikų, kad keleivinio transporto vairuotojų atlyginimas yra mažesnis 150-170 eurų negu skelbiamo vidutinio atlyginimo vidurkis. Lietuvoje nėra pasirašytą transporto sektoriuje šakinių kolektyvinių sutarčių, nes darbdavių asociacijos nepritaria. Baigiant pamyninėti Kauno autobusai 2018 m. gruodžio mėnesį pasirašyta kolektyvinė sutartis 4 metams ir šiuo metu ruošiamas naujas kolektyvinės sutarties projektas. 2021 m. spalio ir 2022 m. liepos mėnesį darbuotojams pakelti atlyginimai vidutiniškai 10-11% . Vidutinis atlyginimas bruto 1540 eurų, bendrovėje dirba 1100 darbuotojų iš jų autobusų ir troleibusų vairuotojų 740 žmonių.

Dėl situacijos UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius informavo, kad sunku surasti kompromisą su darbdaviu ir dėl to nėra pasirašyta kolektyvinė sutartis, o vairuotojai masiškai palieka bendrovę.

Primenu, kad Vilniaus viešajame transporte profsąjungai iškėlus reikalavimus 2021 m. spalio 18 d. ir paskelbus streiką bendrovės administracija apskundė profesinę sąjungą teismui ir teismas nurodė susilaikyti nuo streikų įmonėje kadangi Seimas yra priėmęs dėl nepaprastos padėties Lietuvoje.

Lietuvos profesinių sąjungų ,,Aljansas“ pirmininkas Audrius Cuzunauskas, kad Lietuvos vežėjų sąjunga priimta Europos profesinių sąjungų Federacijos nare ir vykusiame ETF kongrese Budapešte gegužės mėnesį buvo priimti svarbus dokumentai su kuriomis susiduria ir Lietuvoje transporto sektoriaus profsąjungos. ETF atliko tyrimą, kad rūkstant vairuotojų, vairuotojų, kurių vidutinis amžius viršija 54 metų, vis mažiau norinčių dirbti sektoriuje. Dėl krovinio transporto vairuotojų atlyginimo dydžio esame sutarę, kad vairuotojams mokamas 1,65 koeficiento dydis nuo minimalaus atlyginimo dydžio. Nuo rugpjūčio 1 d. įsigalioja Darbo kodeksas turi apimti ir valstybių, į kurias darbuotojas komandiruojamas, pavadinimus, darbo užmokestį pagal valstybės, į kurią komandiruojamas, teisę, dienpinigių ir kitų išmokų, skirtų su komandiruote susijusioms faktinėmis kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, sumą, nuorodą į priimančiosios valstybės oficialią nacionalinę interneto svetainę, kurioje pateikiama informacija apie komandiruojamus darbuotojus.

Latvijos transporto profsąjungų pirmininkas Juris Kalninš, kad vyksta maršrutų konkursai nuo 2019 metų. Ligi šiol nepavyksta paskelbti konkurso laimėtojo, nes vyksta tesimai. Minimalus atlyginimas Latvijoje 530 eurų. Pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartys kurioje numatyta vairuotojams mokėti už 1 val. 5.00 eurų atlyginimą. Atlyginimas mokamas, tik už vairavimą.

Išklausius Baltijos šallių transporto profesinių sąjungų pasisakymus Europos transporto Federacijos viešojo transporto vadovas Baltijos šalyse Conor Farrell atsakė. Artimiausiu laiku ETF Vykdomame komitete ir Prezidiume bus išnagrinėti pažeidimai ir bus pateiktos rekomendacijos iki rugsėjo 20 d. Vėliau aptarsime susitikimus Lietuvoje ir Latvijoje sprendžiant problemas. Vizito datą suderinsime kartu.

Rugpjūčio 12 d. įvyko susitikimas Tartu autobusų parke ir dalyvius pasitiko Raoul Ruuder, kuris informavo, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. Tartu miesto maršrutus aptarnauja AS GoBus. Pagal transporto sutartį, sudarytą tarp Tartu miesto ir AS „GoBus“, 64 modernūs, su oro kondicionieriumi, žema grindis dujiniai t. y. invalido vežimėlis. Tai didžiausias autobusų tiekimo konkursas Tartu miesto istorijoje, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas paslaugų kokybei, kelionių patogumui ir aplinkos tausojimui. Tartu gyventojams tai suteiks patogų ir ekologišką viešąjį transportą 2019–2029 m. Tartu miesto vyriausybės sprendimų priėmimo srityje nurodomas autobusų linijų skaičius, maršrutai, stotelių vieta, išvykimo laikas ir bilietų kainos. Susitikimo metu apžiūrėjimo dispečerinę, remonto dirbtuves ir darbininkų darbo vietas. Vėliau diskutavome apie darbuotojų darbo sąlygas ir atlyginimų dydžius. Po pietų išvykome į Lietuvą ir sutarėme, kad sekantis susitikimas 2023 m. įvyks Latvijoje.