Organizuojama 33-oji ataskaitinė-rinkiminė konferencija

2022 m. lapkričio 25 d. 11 val. organizuojama

33-oji ataskatinė-rinkiminė konferencija

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS:                                                                                                             

  1. Profsąjungos pirmininko 2022 metų pranešimas;
  2. Komiteto ir komisijų narių rinkimai;
  3. 2023 metų veiklos programos projekto svarstymas ir tvirtinimas;
  4. Konferencijos nutarimų svarstymas ir tvirtinimas;
  5. Delegatų ir svečių pasisakymai.

        Svarstyta ir patvirtinta profsąjungos komiteto posėdyje 2022 10 03, protokolas Nr. 20