Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo tarybos posėdis

Forumo tarybos posėdis įvyko gruodžio 9 d. Vilniuje Lietuvos Profesinių Sąjungų Aljansas patalpose.

Dalyvavo: Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudanskas, Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininkas Audrius Cuzunauskas, UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Alena Kasiuliavichienė, Vairuotojų profsąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ darbininkų sąjungos pirmininkas Jonas Petraška, Tarybos narys Liutauras Arnasauskas, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininkė Rita Kairaitienė, komunikacijos vadovė Oksana Šukaitė.

Forumo pirmininkas Bronius Bučelis artėjant įkūrimo 20-mečiui pristatė Forumo  leidinio maketą, kuri planuojama išleisti 100 vnt. egzempliorių.

Aptarta, kad sausio mėnesį planuojama spaudos konferencija  Seime  kuriame bus pristatyta Forumo veikla per 20-metų. Vyko diskusijos dėl leidinio maketo kuriam pritarė Forumo tarybos nariai ir nutarta kviestis į pristatymą Seime seimo narius Tomą Tomiliną, Liną Kukuraitį.

Pristatyme dalyvautų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, vicepirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudanskas, Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininkas Audrius Cuzunauskas.

Planuojama sukurti Facebook tinklalapį viešinant Forumo veiklą.

Nutarta kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuojant, kad svarstant Europos komisijos teisių aktų projektus turi būti informuojamas ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas. Akcentuota, kad Forumo darbe dalyvauja ir atstovauja krovininio, keleivinio, Jūrininkų, Dokininkų profesines sąjungas kurios nepriklauso Lietuvos profesinių sąjungų centrams.

Forumo tarybos nariai palaiko Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinės sąjungos streiką kaip ir kitos Tarptautinės ir profesinės sąjungos ir raštu su kolegomis kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybe, VVI direktorių dėl pateiktų reikalavimų spendžiant problemas Vilniaus miesto keleivinio transporto sektoriuje.

Aptarta, kad Europos transporto Federacija atvyksta į Vilnių gruodžio 12 d. sprendžiant problemas Vilniaus viešajame transporte ir dėl to šiame susitikime planuojama dalyvauti ir Forumo tarybos nariai.

Forumo tarybos nariai siūlys įsteigti ETF atstovybę Lietuvoje krovininio ir keleivinio transporto problemoms spręsti. Gruodžio 13 d. ETF delegacija susitiks su Jūrininkų, Dokininkų ir Geležinkelio Baltijos šalių profesinėmis sąjungomis ir jau nuspręsta, kad ETF atstovybė bus įsteigta Latvijoje Rygoje Latvijos profesinių sąjungų geležinkelininkų patalpose.

Forumo tarybos posėdyje aptarta Civilinės saugos įstatymo projektas ir gauti pasiūlymai. Išklausyta pirminių profesinių sąjungų pasisakymai krovininio, keleivinio, Jūrininkų, Dokininkų sprendžiamas problemos.

Nutarta artimiausiu laiku susitikti su Lietuvos saugos administracija aptariant vairuotojų problemas krovininio ir keleivinio transporto sektoriuje.

Nutarta sekantis Forumo tarybos posėdis įvyks 2023 m. kovo 10 d. Kaune.