UAB „KAUNO AUTOBUSAI“  DARBUOTOJŲ KONFERENCIJA

Bendrovės struktūrinių padalinių susirinkimuose buvo išrinkti 28 delegatai penkerių metų laikotarpiui atstovausiantys visus Bendrovės darbuotojus Bendrovės konferencijose.

Šiandien Konferencijoje dalyvauja 27 delegatai, neatvyko 1 delegatas.

Konferencijos tikslas – Kolektyvinės sutarties, sudarytos su jungtine profesinių sąjungų atstovybe ir įsigaliojančios nuo 2023 m. sausio 1 d. taikymo visiems UAB“ Kauno autobusai „ darbuotojams.

Konferencijai pravesti reikia išrinkti pirmininkaujantį ir sekretoriaujantį, balsų skaičiavimo komisiją.

Konferencijos pirmininku išrinktas : Administracijos ir personalo departamento vadovą Mindaugas Klimašauskas, sekretore išrinkta Jūratę Sabaliauskienę. Konferencijos metu išrinkta balsų skaičiavimo komisija iš 3 narių. Patvirtinta konferencijos darbotvarkė

  1. Dėl Kolektyvinės sutarties, 2022 m. gruodžio 02 d. sudarytos su UAB „Kauno autobusai“ Darbuotojų profesine sąjunga, taikymo visiems UAB „Kauno autobusai“ darbuotojams.
  2. Einamieji klausimai.

        Jungtinės atstovybės pirmininkas Bronius Bučelis pristatė pasirašytos kolektyvinę sutartį, kuriai vienbalsiai pritarė  konferencijos delegatai. Kolektyvinė sutartis galios 2023 iki 2027 metų bendrovės darbuotojams. Kolektyvinė sutartis bus iškabinta stendų lentose, ir patalpinta terminaluose.

Pasisakė  Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, kuris padėkojo darbo grupei, kuri siūlė sutarties pakeitimus. Visus siūlymus įgyvendinti sudėtinga, nes šiuo sunkiu metu įmonės galimybės yra ribotos. Suprantu, kad darbo užmokesčio didinimas, kainų augimas liečia kiekvieną namų ūkį. Pandemija, karas Ukrainoje, augančios kainos labai blogina situaciją. Augančios išteklių kainos palietė ir įmonę. Elektra pabrango 5-7 kartus. Dujos 3-4. Brango dyzelinis kuras. Mažinome ridą, didinome darbo užmokestį, suprantu, kad tai sunkiai amortizuoja kainų kėlimą. Dėkoju kolektyvui, kad randame bendrą kalbą, diskutuojame, tariamės ir priimame visiems priimtinus susitarimus. Transporto priemonių atnaujinimui neseniai pasirašėme sutartis dėl 64 naujų hibridinių suspaustomis gamtinėmis dujomis ir elektra varomų „MAN Lions‘s City” autobusų įsigijimo. Tikime, kad šis projektas bus naudingas miestui. Siekiame, kad Kaune kursuotų šiuolaikiški ir modernūs autobusai. Nes viešasis transportas – tai esminis žingsnis darnaus judumo link. Suprantu, kad vairuotojams miesto keliuose dėl vykdomų remonto darbų darbo sąlygos sudėtingos, tačiau linkėčiau kantrybės sunkiame darbe., galbūt pavyktų tapti pavyzdžiu kitiems didiesiems Europos miestams. Norisi, jog keleivinis transportas Kaune būtų šiuolaikiškiausias ir ekologiškiausias, patogus kiekvienam kauniečiui ar į miestą atvykusiam svečiui. Kad vykstant iš vieno taško į kitą, net nekiltų mintis kviesti taksi ir viešasis transportas atitiktų visus keleivių poreikius“, – ateities vizija dalijosi „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis.

Generalinis direktorius atsakė į delegatų klausimus dėl nekokybiškų angliukų tariamasi su technikos direktoriumi, ieškome tiekėjų, nes nutrūkus tiekimui iš Rusijos ir Ukrainos tai sudėtingas klausimas. kodėl vis dar reikia stoti tuščiose stotelėse, kad šis  klausimas sprendžiamas ir savivaldybėje. Siūlymų daug, manau, kad ir padedant Kauno merui rasime gerą sprendimą. 

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas   pranešė, kad dėl sustojimų stotelėse kreipėsi į seimo narį L. Kukuraitį, jis atsakėte, kad reikia keisti nuostatą „ sustoti stotelėse“ susisiekimo ministro įsakyme.

Konferencijos metu profsąjungos įteikė Generaliniam direktoriui pasirašytą kolektyvinę sutartį.

Išsekus einamiesiems klausimams, mūsų darbotvarkė įvykdyta, siūlau konferenciją baigti.