Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo įkūrimo 20-mečio minėjimas

Vasario 1 d.LR Seime konferencijos salėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo įkūrimo 20-mečio minėjimas.

Dalyvavo: Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas pirmininkas Audrius Cuzunauskas, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Aleksandras Kaupas, Seimo narys Lukas Savickas.

Įžanginiu žodžiu Forumo pirmininkas Bronius Bučelis prisiminė, kad 2002 m. gruodžio 12 d. Vilniuje dalyvaujant Lietuvos autotransporto profsąjungų Federacijos pirmininkui Jonui Petraškai, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkui Petrui Bekėžai, Lietuvos Dokininkų profesinių sąjungų pirmininkui Vladimirui Bendoraičiui buvo įkurtas Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas ir patvirtinti įstatai. Forumo pirmininku buvo išrinktas Jonas Petraška. Šiuo metu Forumas atstovauja 15000 narių vienijant Keleivinio, krovininio, Jūrininkų, Dokininkų profesines sąjungos. Minimos profesinės sąjungos yra Europos transporto Federacijos nariai. Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas nėra Lietuvos profesinių sąjungų nariai. Kas 3 mėnesius vyksta Forumo tarybos posėdžiai kurio metu priimami sprendimai sprendžiant šiose sektoriuose darbuotojų problemas.

2006 m. esame pasirašę susitarimą su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava“ ir per tą laikotarpį ieškojome socialinio dialogo sprendžiant krovininio transporto vairuotojų problemas. Vėliau vedėme derybas su Linava dėl šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo ir nesutarus pasitraukime iš kolektyvinių derybų. Forumo sprendimu kreipėmės į Vyriausybę ir nuo 2019 m. patvirtintas 1,65 koeficientas nuo minimalaus atlyginimo dydžio krovininio transporto vairuotojams.

2007 m. pasirašytas susitarimas su Baltijos šalių  transportininkų susitarimas ir jau daugiau kaip 15 metų kiekvienais metais vyksta susitikimai skirtinguose šalyse pasidalinant patirtimi transporto sektoriuje.

2021 m. įsigaliojus Mobilumo paketui reikia pripažinti, kad darbdaviai nenoriai jį vykdo ir ieško būdų jo nevykdyti.

Forumo siūlymu nuo 2023 m. sausio 1 d. sumažintas lauko priedas ir birželio 23 d. nebus taikomas vairuotojams bei kitiems darbuotojams.

Taigi Forumas dirbo ieškant sprendimų būdų pagerinant vairuotojų, Jūrininkų, Dokininkų problemas šiose sektoriuose atstovaujant darbuotojų problemas.

Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas pirmininkas Audrius Cuzunauskas Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas pirmininkas Audrius Cuzunauskas apžvelgė situaciją krovininiame transporte ir su kokiomis problemomis susiduria gindamas ir trečiųjų šalių vairuotojus Ginčų komisijoje. Vien per 2022 metus kreipėsi į Ginčų komisiją 12000 vairuotojų, Darbo ginčų komisija sugebėjo išnagrinėti, tik 1,5 skundų. Pagrindinė problema dėl darbo sąlygų, atlyginimų vėlavimų. Pirmininko nuomonė Lietuvoje šiame sektoriuje įteisinta vergovė ir darbdaviai išnaudoja vairuotojus nenorėdami mokėti jiems didesnių atlyginimų Vien per 2022 metus Prokuratūroje iškeltos darbdaviams 3 baudžiamos bylos. Deja toliau ieškome sąlyčio taškų sprendžiant vairuotojų problemas.

Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Aleksandras Kaupas išrinktas prieš metus pirmininku ir prisiminė istorija, kaip 1933 metais įkruta Lietuvos Jūrininkų sąjunga ir 100 įkūrimo 100-metį minėsime balandžio mėnesį Klaipėdoje. Nuo 1999 M. Lietuvos Jūrininkų Sąjunga yra Europos transporto Federacijos narė ir remiasi Tarptautiniais ratifikuotais teisės aktais atstovaudama jūrininkų problemas.  Daugelyje laivų galioja kolektyvinės sutartys ir 2022 m. yra įkurta Jūrininkų bendruomenė, kuri padeda spręsti jų problemas.

Seimo narys Lukas Savickas atkreipė dėmesį, kad ieškome būdų pagerinant vairuotojams jų keliamas problemas taikant suminę darbo laiko apskaitą. Pavasario sesijoje teiksime pataisas mažinant darbo laiką nuo 52 val. iki 48 val. (DK 115 str.3 d.) Pakeisti 115 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: Darbo (pamainų) grafikai turi būti sudaromi taip, kad nepažeistų maksimaliojo keturiasdešimt aštuonių per kiekvieną septynių dienų laikotarpį laiko, netaikant šios taisyklės darbui pagal susitarimą dėl papildomo darbo ir budėjimui.

Taip pat Pakeisti 122 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės, o per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui turi būti suteiktas bent keturiasdešimt aštuonių valandų nepertraukiamojo poilsio laikas. Jeigu darbuotojo darbo dienos (pamainos) trukmė yra daugiau kaip dvylika valandų, bet ne daugiau kaip dvidešimt keturios valandos, nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) laikas negali būti mažesnis negu dvidešimt keturios valandos.

Tokiu būdu užtikrinsime vairuotojams normalų darbo poilsį dirbant maršrutuose. Be to esame apsitarę ir kreipėmės į Susisekimo ministrą, kad būtų keičiamas įsakymas leidžiant vairuotojams nestoti sustojimuose, kaip nėra keleivių. Artimiausiu laiku apsvarstysime dėl darbuotojų atstovų delegavimą į Valstybės ir Savivaldybės bendrovių valdybas ir kitus įstatymus palankius darbuotojams.

Baigiantis Forumo 20-mečio minėjimui dalyviai atminčiai nusifotografavo bendrai nuotraukai atminčiai.