Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo tarybos posėdis

Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo tarybos posėdis įvyko balandžio 28 d. Vilniuje Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos patalpose

Dalyvavo: Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Aleksandras Kaupas, Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudanskas, Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininkas Audrius Cuzunauskas, Vairuotojų profsąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ darbininkų sąjungos pirmininkas Jonas Petraška, Tarybos narys Liutauras Arnasauskas, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininkė Rita Kairaitienė, UAB ,,TOKS“ Darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius.

Forumo darbotvarkė:

Forumo susirinkimo darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas;

Forumo 20-mečio minėjimas Seime;

Lietuvos Jūrininkų sąjungos  įkūrimo 100-mečio minėjimas;

Dėl VDI Darbo kodekso ir kitų teisės aktų pakeitimo;

Forumo narių Diskusijos;

Pirminių organizacijų informacija (organizacijų pirmininkai arba atstovai;

Kiti klausimai (patikslinami susirinkimo metu), kito susirinkimo data ir vieta ;

 

Konkretūs klausimai tikslinami ir laiko reglamentas nustatomas susirinkimo metu.

Forumo pirmininkas pateikė veiklos ataskaitą už 3 mėnesių laikotarpį.

Forumo metu priimtas sprendimas deleguoti į Lietuvos trišalės tarybos darbo grupę kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti pakaitiniu Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas pirmininką Audrių Cuzunauskas.

Pasisakė Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas pirmininkas vykdant Norvegų profesinių sąjungų projektą vyko susitikimas kuriame dalyvavo Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos (LVPS), Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), Valstybinės darbo inspekcijos (VDI), bet ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Generalinės prokuratūros, LR kriminalinės policijos biuro veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos, LR generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento, Valstybinės ligonių kasos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Transporto saugos administracijos atstovams. Labiausiai sukrečianti informacija buvo iš Sodros atstovo. Transporto ir saugojimo darbo sektoriuje nedraudiminių dienų skaičius 2022 m. siekė net 4 484 354 dienas. Iš jų nemokamų atostogų ir neatvykimų administracijos leidimu dienų skaičius siekė net 3 291 719 dienų. ,,Kodėl niekam ši informacija neužkliūva?“ – stebėjosi LPSA pirmininkas.

transporto sektorius pagal darbo ginčų skaičių yra antras po statybų sektoriaus. Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vadovė Irina Janukevičienė pristatė, kad 2022 m. pateikti 796 prašymai susiję su transporto sektoriumi, iš kurių 815 319 eurų priteista šio sektoriaus darbuotojams. Į komisiją buvo kreipiamasi dėl darbo užmokesčio – 1588 kartai; 132 kartus dėl turtinės žalos atlyginimo; 71 – dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu; 34 -dėl darbo ir poilsio laiko; 132 – dėl turtinės žalos atlyginimo; 71 – dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu; 34 – dėl darbo ir poilsio laiko. Daugumą šių prašymų atstovavo LPSA narė, daugiausia narių vienijanti – Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga.

Forumo pirmininkas  priminė, kad  Seime konferencijos salėje  vasario 1  konferencijos salėje įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo įkūrimo 20-mečio minėjimas.

Dalyvavo: Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas pirmininkas Audrius Cuzunauskas, Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Aleksandras Kaupas, Seimo narys Lukas Savickas.

2006 m. esame pasirašę susitarimą su Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos ,,Linava“ ir per tą laikotarpį ieškojome socialinio dialogo sprendžiant krovininio transporto vairuotojų problemas. Vėliau vedėme derybas su Linava dėl šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo ir nesutarus pasitraukime iš kolektyvinių derybų. Forumo sprendimu kreipėmės į Vyriausybę ir nuo 2019 m. patvirtintas 1,65 koeficientas nuo minimalaus atlyginimo dydžio krovininio transporto vairuotojams.

2007 m. pasirašytas susitarimas su Baltijos šalių  transportininkų susitarimas ir jau daugiau kaip 15 metų kiekvienais metais vyksta susitikimai skirtinguose šalyse pasidalinant patirtimi transporto sektoriuje.

2021 m. įsigaliojus Mobilumo paketui reikia pripažinti, kad darbdaviai nenoriai jį vykdo ir ieško būdų jo nevykdyti. Forumo siūlymu nuo 2023 m. sausio 1 d. sumažintas lauko priedas ir birželio 23 d. nebus taikomas vairuotojams bei kitiems darbuotojams. Taigi Forumas dirbo ieškant sprendimų būdų pagerinant vairuotojų, Jūrininkų, Dokininkų problemas šiose sektoriuose atstovaujant darbuotojų problemas.

Balandžio 5-6 dienomis Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos Forumas ir UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga gavo pakvietimą nuo Lietuvos Jūrininkų sąjungos dalyvauti šimtmečio įkūrimo minėjime, kuris įvyko Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume.

Dalyvavo: Lietuvos Jūrininkų sąjungos pirmininkas Aleksandras Kaupas, Susisekimo ministerijos viceministrė, Europos transporto profesinių sąjungų atstovai, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Kroatijos, Seimo nariai, Lietuvos laivų savininkų asociacija, Lietuvos Dokininkų profesinė sąjungų, Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga, Lietuvos transporto darbuotojų profesinės sąjungos Forumas.

Forumo dalyviai pasižiūrėjo sukurta filmuką kaip kūrėsi Lietuvos Jūrininkų sąjunga minint  įkūrimo 100-metį.

Forumo pirmininkas pristatė VDI Darbo kodekso pakeitimus kurie artimiausiu laiku bus svarstomi Seime.

Išklausyta dalyvavusiųjų Forumo narių problemos ir kaip jos sprendžiamos.

Forumo dalyviai nusprendė, kad Forumo tarybos posėdis rugsėjo 15 d. įvyks Kaune.