Baltijos šalių profesinių sąjungų transportininkų susitikimas Latvijoje

Gegužės 15-16 dienomis Valmeros mieste Latvijoje įvyko Baltijos šalių transportininkų susitikimas.

Dalyvavo: Latvijos profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Jurijus Kalniš, Estijos profesinių sąjungų transporto pirmininkas Ullar Kallas, Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Bronius Bučelis, pavaduotoja Jovita Jančiauskienė, UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos komiteto narys Dainius Kizis, Vilniaus viešasis transportas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius, referentė Rasa Bielčiuvienė, Tarybos narys Gytis Murauskas, Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas pirmininkas Audrius Cuzunauskas, Lietuvos profesinių sąjungų Vežėjų profsąjungos pirmininkė Rita Kairienė, Teisininkė Irina Kazlauskienė, Osana Podmaskienė.

Darbotvarkė:

  1. Situacija Baltijos šalyse ir pirmininkų pranešimai;
  2. Nuotolinis susitikimas su Europos transporto Federacijos pirmininko pavaduotoja Cristina Tilling iš Briuselio būstinės;
  3. Latvijos ir Estijos  situacija keleiviniame transporte ir derybos su Vyriausybe;
  4. Susitikimas Valmeros autobusų parke su bendrovės vadovais.

Latvijos profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Jurijus Kalniš pasveikino dalyvius ir suteikė pranešimui Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkui.

Forumo pirmininkas pasidžiaugė, kad jau 17 metų vyksta susitikimai Baltijos šalyse, kuriuose transporto vadovai pasidalina patirtimi ir apibūdina situacija šalyse.

Forumo pirmininkas apžvelgė situaciją krovininiame ir keleiviniame transporte ir tai, kad dar 2006 metais nutrūko kolektyvinės derybos su Linava ir tai, kad 2019 metais Vyriausybė krovininio transporto vairuotojams nustatė 1,65 koeficientą nuo minimalaus atlyginimo.

Lietuvos trišalėje taryboje buvo svarstoma Seimo narių pasiūlymas indeksuoti dienpinigių dydį nuo 2024 m, sausio 1 d. deja sprendimas nepriimtas ir bus svarstoma Darbo santykių komisijoje. Forumas dar 2018 09 17 pasirašytas Baltijos šalių susitarimas su Europos transporto Federacija, kad būtų Lietuvoje įkurta atstovybė, bet ligi šiol sprendimas nėra priimtas.

Reikia pažymėti, kad Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas ir Lietuvos profesinių sąjungų Vežėjų profsąjungos vien per 2022 metus išnagrinėjo Ginčų komisijoje 1,5 tūkst. bylų dėl nesumokėtų atlyginimų vairuotojams iš trečiųjų šalių ir prokuratūroje yra iškeltos 3 baudžiamos bylos.

Dėl keleivinio transporto pavyko Seimui pritarus panaikinti mokamus lauko priedus ir nuo 2023 metų pavyks Kaune įgyvendinti siūlymą nuo rugpjūčio 1 d. nestoti vairuotojams sustojimuose kaip nėra keleivių. Šis projektas tęsėsi daugiau kaip trys metus.

Aišku, Lietuvoje neišvengėme keleivinio transporto sektoriuje ilgalaikių streikų, kurie tęsėsi daugiau kaip 19 dienų Vilniaus viešajame.

Vėliau vyko nuotoliniu būdu susitikimas iš Briuselio su Europos transporto Federacijos pirmininko pavaduotoja Cristina Tilling, kuri atsakė į pateiktus klausimus.

Estijos profesinių sąjungų transporto pirmininkas Ullar Kallas, kad vyko derybos su Vyriausybe dėl vairuotojų atlyginimų dydžio ir sutarta, kad kai vyksta maršrutų konkursai nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2027 m. sausio 1 d. minimalus atlyginimas kils vairuotojams nuo 1300 iki 1810 eurų, kuri darbdaviai laimėjus konkursą privalės mokėti. Estijoje minimalus atlyginimas nuo 2024 m. sausio 1 d. yra 725 eurai ir vidutinis atlyginimas 1810 eurų.

Artimiausiu laiku Estijos transporto profesinių sąjungų Federacija planuoja pasirašyti susitarimą. Talino viešajame transporte 2025 metais baigiasi paslaugų sutartis ir taip pat bus vairuotojams nustatytas atlyginimas 1900 eurų.

Latvijos profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas paminėjo, kad šiuo metu vyksta maršrutų konkursai ir daug konkursų teismai pripažino, kad pažeistas įstatymas ir skyrė bendrovėms baudą 2 mln. eurų. UAB ,,Nordeka“ dalyvavo maršrutų konkursuose ir nustačius pažeidimus atsistatydino bendrovės valdyba. Latvijos profsąjunga veda derybas su Vyriausybę ir pasirašant Šakinę kolektyvinę sutartį nepavyko susitarti dėl didesnių vairuotojams atlyginimų ir jiems mokama tik už vairavimą už 1 val. 5 eurus. Latvijoje minimalus atlyginimas yra 620 eurų, kuris nustato 50% vidutinio darbo užmokesčio. Vairuotojų atlyginimas siekia 100 eurų bruto ir norint gauti didesnį darbo užmokestį vairuotojai priversti per mėnesį dirbti 250-350 valandų.

Vilniaus viešasis transportas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius paminėjo, kad daugiau kaip 2 metus su bendrovės vadovybe vedėme derybas ir iškėlus kolektyvinį ginčą negalėjome skelbti streiko, nes Lietuvoje buvo paskelta neparastoji padėtis.

2022 m. gruodžio 5 d. paskelbėme streiką, kuris tęsėsi iki gruodžio 19 d. Bendrovės vadovybė streiko metu norėjo supriešinti su keleiviais, bet miesto gyventojai palaikė streiką. Vėliau buvo gąsdinama, kad bendrovė bus privatizuojama ir vairuotojai praras darbą. Profsąjunga atsakė, kad vairuotojai susiras kitą darbą, o kur dirbs bendrovės vadovai. Gruodžio 19 d. pasirašytas Taikos susitarimas ir vėliau sutarta pasirašyti kolektyvinę sutartį su darbdaviu. Buvo atveju, kai reikėjo kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl kolektyvinės sutarties nevykdymo ir darbdaviui buvo skirta bauda 3000 eurų. Dar 2022 m. buvo skelbiamas maršrutų konkursas, kuris atšauktas pasikeitus Vilniaus merui. Nuo birželio 1 d. nustatėme vairuotojams už 1 val. mokėti 8,25 eurų valandinį tarifinį atlyginimą ir taip pat panaikinus lauko priedus indeksuotas darbo užmokestis kitiems darbininkams. Kolektyvinėse derybose sutarėme, kad vairuotojai diba4 darbo dienas ir suteikiama 2 poilsio dienos. Aišku kurie nori dirbti gali kreiptis raštu. Įvykus autoįvykiui kai vairuotojas yra kaltas neišskaičiuojama žala vairuotojams tik sumažinamas kintamojo atlyginimo dalis.  

Pasisakė Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas pirmininkas Audrius Cuzunauskas, kad dažnai darbdaviai nevykdo mobilaus paketo nuostatų. Dažnas atvejis vairuotojams neišmokamas atlyginimas ir nagrinėjami skundai ginčų komisijoje. Darbdaviai iš trečiųjų šalių 2022 m. atsivežė 32000 tūkst. vairuotojų, o jau 2023 metų -50 tūkst. vairuotojų iš trečiųjų šalių. Keista darbo sutartis sudaromos Lietuvoje, o vairuotojai dirba kitose ES šalyse. Artimiausiu laiku vyks spaudos konferencija Seime svarstant vairuotojų darbo ir poilsio pažeidimus.

Gegužės 16 d. apsilankėme Valmeros autobusų parke. Dalyvius pasitiko bendrovės vadovai ir supažindino, kad iki 2024 m. liepos mėnesio turi paslaugų sutartį su miesto savivaldybe ir vėliau dalyvaus maršrutų konkurse. Savivaldybė už nuvažiuota km. moka 1,45 eurų. Bendrovėje dirba 323 darbuotojai ir iš jų 190 vairuotojai.. 2020-022 m. bendrovė uždirbo 2800 tūkst. pelno Bendrovė aptarnauja 12 miesto ir 15 priemiesčio maršrutus. Vairuotojų atlyginimas su viršvalandžiai uždirba 1300 eurų. Planuojame vairuotojams 2024 m. mokėti 1800 eurų.

Vėliau dalyviai apsilankė Valmeros autobusų parke ir apžiūrėjo remonto dirbtuves.

Dalyviai sutarė, kad 2024 metais įvyks Baltijos šalių profesinių sąjungų transportininkų susitikimas Lietuvoje Klaipėdos mieste.