INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Gerb. kolegos,

2023 m. lapkričio mėnesį baigiasi profsąjungos pirmininko ir komiteto narių įgaliojimai, šiuo pagrindu yra numatyta, kad 2023 m. lapkričio mėnesį įvyks Darbuotojų profesinės sąjungos rinkiminė-ataskaitinė konferencija. Jos metu bus renkamas profsąjungos pirmininkas ir komiteto nariai 4 metų kadencijai. Darbuotojų profesinės sąjungos komitetą sudaro 11 komiteto narių.

Vadovaujantis Darbuotojų profesinės sąjungos įstatais bei priimtu komiteto sprendimu, skelbiama atranka į pirmininko ir komiteto narius.

Norintys kandidatuoti į profsąjungos pirmininkus ar komiteto narius, turi atitikti įstatų išvardintus kriterijus ir užpildyti KANDIDATO ANKETĄ. Kandidato anketa gali būti pateikta ir elektroniniu paštu.

Kandidato anketą elektroniniu paštu siųsti teisininkei Jovitai Jančiauskienei jovitajanc@gmail.com, kontaktinis telefonas +370684 30504 nuo rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 25 d. imtinai.

Darbuotojų profesinės sąjungos komitetas rugsėjo 28 d. sudarys kandidatų sąrašus, kurie atitinka įstatų keliamus reikalavimus ir bus teikiama konferencijai tvirtinti. Kandidatų anketos gautos vėliau nei 2023.09.28 nebus svarstomos.

Profsąjungos komitetas 2023-10-02 svarstys profsąjungos komiteto narių kandidatūras ir atitikus kriterijus bus teikiamos profsąjungos konferencijai tvirtinti.

Darbuotojų profesinės sąjungos komiteto posėdyje gautos prašymų formos pridedamos.

Darbuotojų profesinės sąjungos nariams pageidaujant prašymų formas galima pasiimti ir profsąjungos pirmininko kabinete.

Kandidatų sąrašai į pirmininko ir komiteto narius bus skelbti uždarojoje Facebook grupėje Darbuotojų profesinė sąjunga ir darbuotojų profesinės sąjungos tinklalapyje.

Komiteto nario kandidato anketa

Pirmininko kandidato anketa