Apie mus


SVEIKI ATVYKĘ Į
UAB „KAUNO AUTOBUSAI“
DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS
TINKLAPĮ

Darbuotojų profesinė sąjunga įkurta 1991 m. lapkričio 20 d. po įvykusiojo vairuotojų streiko 1991 m. lapkričio 11 d. Kauno autobusų parke.

Kiekvienais metais vyksta ataskaitinė konferencija, o kas 4 metų rinkiminė-ataskaitinė konferencija. Vykusioje 27-oje ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje išrinktas pirmininkas, komitetas ir komisijų nariai 4 metų kadencijai, patvirtinti komisijų nuostatai ir 2017 metų profsąjungos veiklos programa. Taip pat priimti konferencijos nutarimai: numatyti 2017 metams darbuotojų atlyginimų pakėlimui bendrovės biudžete 1 mln. eurų ir įrengti autobusų vairuotojams terminalą geležinkelio apsisukimo aikštelėje.

Įsteigtas Saugos ir sveikatos komitetas. Nuo darbuotojų profesinės sąjungos 3 metams deleguoti nariai: pirmininko pavaduotoja Jolanta Čikotienė, komiteto nariai Deividas Truskauskas ir Alius Ščerbakovas. Patvirtinti Saugos ir sveikatos komiteto nuostatai, kuriais vadovausis saugos ir sveikatos komitetas.

Nagrinėjant darbuotojų prašymus susijusius su darbo laiko ar darbo pamainų pakeitimu dėl darbuotojų sveikatos, sudaryta komisija iš 5 narių darbuotojų ir darbdavio atstovų ir komisijos pirmininkė paskirta profesinės sveikatos vyr. specialistė Rėgma Rimkienė.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Darbo kodeksas ir vadovaujantis DK 169 str. darbuotojų profesinei sąjungai suteikiami įgaliojimai atstovauti visus bendrovės darbuotojus. Darbo taryba bendrovėje nebus kuriama, kadangi darbuotojų profesinėje sąjungoje iš 1123 darbuotojų, 465 darbuotojai yra šios organizacijos profsąjungos nariai.

Darbuotojų profesinė sąjunga aktyviai dalyvauja Europos sąjungos Federacijos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, LPSK Kauno regioninio centro, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo organizacijų veikloje. Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas dalyvauja Savivaldybės Keleivinio transporto ir Eismo saugumo komisijų darbe. Darbuotojų profesinės sąjungos komiteto nariai bendrovės komisijų darbe.

Bendrovės darbuotojai ir profesinės sąjungos nariai, vadovaujantis 2013 m. sausio 1 d. Darbo ginčų įstatymu, gali kreiptis į Darbo ginčų komisiją dėl drausminių nuobaudų panaikinimo. Profsąjungos nariams, vadovaujantis pasirašyta Teisinių paslaugų sutartimi, suteikiamos nemokamos juridinės konsultacijos, o esant teisminiams procesams – nemokamai skiriamas advokatas baudžiamosiose ir civilinės teisės bylose, kurias apmoka profsąjungos komitetas.

2013 m. liepos mėn. Kauno miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą prijungti AB „Autrolis” prie UAB „Kauno autobusai”, įvyko bendrovių reorganizacija, kurios metu buvo atleisti 42 darbuotojai. 2016 m. balandžio 1 d. minėjome 2-jų metų sukaktį po bendrovių sujungimo.

2017 m. rugpjūčio 1 d. darbuotojų profesinėje sąjungoje yra 465 nariai. Tai sudaro 40% darbuotojų dirbančių UAB „Kauno autobusai“. Keleivių vežimo tarnyba: vairuotojų – 323 narių, technikos tarnyboje: darbininkų – 77 nariai, energetikos tarnyba – 10 narių, specialistų ir tarnautojų – 45 narių. Kiekvieną mėnesį įstoja po 10 naujų profsąjungos narių į darbuotojų profesinę sąjungą. 

Įsigaliojus Darbo kodeksui ir vadovaujantis galiojančios kolektyvinės sutarties 24 punktu ir sudarius Darbo grupę vyko kolektyvinės derybos su darbdaviu dėl atlyginimų pakėlimo. Nuo rugpjūčio 1 d. autobusų ir troleibusų vairuotojams pakeltas 10% valandinis tarifinis atlyginimas ir 5% kintamojo atlyginimo dalis. Energetikos darbininkams pakeltas 10% valandinis tarifinis atlyginimas, kitiems darbininkams – 6% valandinis ir pagrindinis atlyginimas. Bendrovė darbo užmokesčio fondui skirta 1 mln. 980 tūkst. eurų.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis rugpjūčio 1 d.: autobusų ir troleibusų vairuotojų atlyginimas – 855 eurų, darbininkų – 685 eurų ir darbuotojų vidutinis atlyginimas – 811 eurų.

2016 m. vasario-kovo mėn. po įvykusių Teismų, vykusioje bendrovės konferencijoje įgaliojimai buvo suteikti darbuotojų profesinei sąjungai sudaryti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį.

Vyko kolektyvinės derybos su bendrovės administracija dėl pateikto kolektyvinės sutarties projekto ir įvyko bendrovės darbuotojų konferencija, kuri slaptu balsavimu suteikia darbuotojų profesinei sąjungai sudaryti ir pasirašyti kolektyvinę sutartį.

Kolektyvinė sutartis pasirašyta 2016 m. balandžio 19 d. ir vadovaujantis Darbo kodekso išaiškinimu galios iki 2019 m. sausio 1 d.

Be to Darbuotojų profesinė sąjunga kolektyvinėse derybose sutarė su darbdaviu, kad nuo 2016 m. balandžio 19 d. vairuotojams ir darbininkams už viršvalandžius mokamas dvigubas valandinis tarifinis atlyginimas.

2016 m. gruodžio 3 d. Kauno Karininkų ramovėje minėjo darbuotojų profesinė sąjunga įkūrimo 25-metis, kurio metu pagerbti darbuotojų profesinės sąjungos nariai.

Bendrovės darbuotojams linkime išlikti vieningiems ir suprasti, kad profesinės sąjungos pirmininkas negali vienas išspręsti visų darbuotojų problemų, neturint komandos ir bendrovės darbuotojų palaikymo. Manau, kad tik bendras komandinis darbas praėjus atitinkamam laikui suteikia geresnes darbo sąlygas bendrovėje ir pakankamus atlyginimus darbuotojams.