Teisinės paslaugos


Darbo drausmė ir Jūsų teisės

Vadovaujantis Darbo kodekso 58 straipsniu ,,Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės“ 4 p. Informuojame Jus, kad prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, darbdavys privalo pareikalauti darbuotojo rašytinio paaiškinimo. Darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigų pažeidimo gali būti nutraukta tik tada, jeigu ir pirmasis pažeidimas buvo nustatytas, darbuotojas turėjo galimybę dėl jo pasiaiškinti ir darbdavys per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėjo apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą“.

Darbdavys pateikia darbuotojui prašymą ir nurodo terminą per kiek darbuotojas turi pateikti pasiaiškinimą. Informuojame Jus, kad teisininkė Jovita Jančiauskienė atstovauja Jūsų teises ir nemokamai atstovauja Darbo ginčų komisijoje dėl pažeistų darbuotojų teisių.

Darbuotojų profesinės sąjungos nariams atstovauja teisininkė Jovita Jančiauskienė, kuri suteikia juridinę konsultaciją nemokamai darbo klausimais.

Teisininkės Jovitos Jančiauskienės kontaktiniai duomenys: +370684 30504. Teisinės paslaugos suteikiamos
tik profsąjungos nariams.

Prašau, neužsiiminėkite saviveikla, nes vėliau teisminiai procesai tampa komplikuoti. Už teisines paslaugas apmoka darbuotojų profesinės sąjungos komitetas. Baudžiamosiose bylose advokatė Brigita Pauliukevičienė.

Konsultacija teikiama telefonu tik profsąjungos nariams. Advokato paslaugos suteikiamos nariams tik po 2 mėnesių įstojus į darbuotojų profesinę sąjungą. Įvykus autoįvykiui, prašome nedelsiant informuoti profsąjungos pirmininką ir Jums bus skirtas advokatas.

Advokatės kontaktiniai duomenys: galima kreiptis į profsąjungos pirmininką +37065637355 arba konsultantą +370687 38583 (Rimvydą).