Valdymo struktūra


Valdymo struktūra  patvirtinta  29-toje ataskaitinėje konferencijoje 2018-10-26, protokolas Nr. 1.