Valdymo struktūra


Valdymo struktūra  patvirtinta  31-toje ataskaitinėje konferencijoje 2020-11-20, protokolas Nr. 1.