Valdymo struktūra


Valdymo struktūra  patvirtinta  32-toje ataskaitinėje konferencijoje 2021-11-19, protokolas Nr. 1.