Komiteto sudėtis


Pirmininkas Bronius Bučelis
Vicepirmininkas Saulius Krisiūnas
            Referentė, Finansininkė Jurgita Dulinskienė
Autobusų vairuotojų pirmininko pavaduotojas Rimantas Vėberis
  Troleibusų vairuotojų pirmininko pavaduotoja Jolanta Stankevičienė
         Komiteto nariai
Artūras Raulusevičius
  Dangira Pocienė
  Bronius Sodaitis
  Romualdas Jasmantas   Mindaugas Gudas
  Dainius Kizis
Revizinės komisijos          pirmininkė Jūratė Sabaliauskienė