Komiteto sudėtis


 Pirmininkas                  Bronius Bučelis
Vicepirmininkas           Saulius Krisiūnas
            Referentė, Finansininkė Jurgita Dulinskienė
 Autobusų vairuotojų pirmininko pavaduotojas Aurius Senavaitis
  Troleibusų vairuotojų pirmininko pavaduotoja                                Alena Kasiuliavichene
         Komiteto nariai
Artūras Raulusevičius
  Erika Romanskienė
  Bronius Sodaitis
  Romualdas Jasmantas   Mindaugas Gudas
  Dainius Kizis
Revizinės komisijos      pirmininkė                   Jūratė Sabaliauskienė