Komiteto sudėtis


 Pirmininkas Bronius Bučelis
Vicepirmininkas Saulius Krisiūnas
            Referentė, Finansininkė Jurgita Dulinskienė
Autobusų vairuotojų pirmininko pavaduotojas Virginijus Putra
  Troleibusų vairuotojų pirmininko pavaduotoja               Alena Kasiuliavičienė
         Komiteto nariai
Artūras Raulusevičius
  Dangira Pocienė
  Bronius Sodaitis
  Romualdas Jasmantas   Mindaugas Gudas
  Dainius Kizis
Revizinės komisijos          pirmininkė Jūratė Sabaliauskienė