Komiteto sudėtis


             Pirmininkas
          Bronius Bučelis
        Vicepirmininkas
          Dainius Kizis

                Referentė, Finansininkė             Jurgita Dulinskienė
        Autobusų vairuotojų
     pirmininko pavaduotojas
          Algirdas Demenius
         Troleibusų vairuotojų
      pirmininko pavaduotoja
          Giedrė Olbergienė
         Komiteto nariai
           Marius Skrebela          Dangira Pocienė
            Bronius Sodaitis
       Romualdas Jasmantas             Saulius Krisiūnas
            Alius Ščerbakovas
          Revizinės komisijos                        pirmininkė
         Jūratė Sabaliauskienė