Komiteto sudėtis


             Pirmininkas
          Bronius Bučelis
        Vicepirmininkas
          Saulius Krisiūnas

                Referentė, Finansininkė             Jurgita Dulinskienė
        Autobusų vairuotojų
     pirmininko pavaduotoja
          Jolanta Kižienė
         Troleibusų vairuotojų
      pirmininko pavaduotoja
          Giedrė Matuliūnė
         Komiteto nariai
           Marius Skrebela          Dangira Pocienė
            Bronius Sodaitis
       Romualdas Jasmantas            Mindaugas Gudas
            Alius Ščerbakovas
          Revizinės komisijos                        pirmininkė
         Jūratė Sabaliauskienė