Kultūrinių renginių organizavimo komisija


Nariai: Laimutė Kazlauskienė ir Erika Romanskienė

 

     

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,KAUNO AUTOBUSAI”
DARBUOTOJŲ PROFESINĖS  SĄJUNGOS KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO
KOMISIJOS NUOSTATAI:

 I TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1. Kultūrinių renginių organizavimo komisija (toliau KROK) patvirtinama konferencijoje profsąjungos pirmininko teikimu ir organizuojant išvykas vadovaujasi darbuotojų profesinės sąjungos patvirtinta veiklos programa.

1.2. Kultūrinių renginių organizavimo komisija vykdo profsąjungos komiteto nutarimus, teikia komitetui pasiūlymus organizuojant išvykas, nustato poilsio namuose nakvynės kainą vienam darbuotojui ir pateikia vykstančiųjų darbuotojų sąrašus tvirtinti profsąjungos komitetui. Profsąjungos komitetas turi teisę patikrinti vykstančių darbuotojų sąrašą numatyta tvarka.

1.3. Pagal pateiktą Kultūrinių renginių organizavimo komisijos pirmininko(ės) prašymą, profsąjungos pirmininkas raštu kreipiasi dėl autobuso nuomos į autobusų nuomos paslaugas teikiančias įmones.

1.4. Profsąjungos komitetas pagal pateiktą sąskaitą apmoka transporto išlaidas.

II RENGINIO DALYVIAI

2.1. Pirmumo teisė, organizuojant išvykas, suteikiama darbuotojų profesinės sąjungos ir jų šeimos nariams: vaikams, sutuoktiniams ir anūkams, jeigu jie neužima atskiros  sėdimos vietos autobuse.

2.2. Sudarant sąrašus KROK  pirmininkas (-ė) turi vadovautis 2.1. punkte numatyta tvarka.

2.3. Norintys vykti darbuotojai į planuojamą išvyką registruojasi numatyta tvarka. 

2.4. Darbuotojų profesinės sąjungos nariai, šeimos nariai ir jų vaikai iki 18-kos metų važiuoja nemokamai.

2.5. Bendrovės darbuotojai ir jų šeimos nariai, kiti vykstantys asmenys moka už kelionę profsąjungos komiteto nustatyta tvarka.

2.6. Surinkti pinigai už transporto paslaugas likus dviem dienom iki planuojamos kelionės pradžios užpajamuojami profsąjungos kasoje ir darbuotojui išduodama pajamų orderis.

2.7. Organizuojant išvykas profsąjungos komitetas prieš savaitę paskelbia informaciją darbuotojams dėl planuojamos išvykos skelbimų lentose ir numato iki kada turi būti registruojami norintys vykti į planuotą išvyką.

2.8. Profsąjungos komitetas, vadovaujantis Komandiruočių įstatymu ir priimtu komiteto nutarimu atsakingam už kelionę asmeniui apmoka  maitinimo išlaidas nustatyta tvarka.

2.9. Aprūpina autobuso vairuotoją nakvyne poilsio namuose ir apmoka nakvynės išlaidas iš profsąjungos lėšų.

2.10. KROK pirmininkas (-ė) turi iki gegužės 1 dienos pateikti vasaros išvykų pamainas, kurias tvirtina profsąjungos komitetas.

2.11. KROK pirmininkas (-ė) privalo iki spalio 10 dienos pateikti profsąjungos komitetui tvirtinti finansinę ataskaitą, sąskaitas faktūras ir čekius už surinktas ir panaudotas lėšas.

2.12. KROK privalo vykdyti profsąjungos veiklos programą, komiteto nutarimus ir vadovautis patvirtintais Kultūrinių renginių organizavimo nuostatais.

2.13. Iškilus ginčui dėl kelionės organizavimo, darbuotojas gali kreiptis tiesiogiai į darbuotojų profesinės sąjungos pirmininką raštu. Profsąjungos komitetas, Komiteto nutarimu turi išsiaiškinti darbuotojo rašte nurodytus klausimus, kurie iškilo organizuojant planuojamas išvykas.