Birželio 16 d. Klaipėdoje Jūrininkų centre įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo susirinkimas

Dalyvavo: Forumo pirmininkas Ramūnas Narbutas, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, teisininkas Remigijus Kalninis, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininkas Petras Grebliauskas, pirmininko pavaduotojas Audrius, Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudenkis, UAB ,,Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Dainius Kizis, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ Naujosios profesinės sąjungos pirmininkė Alina Ražinskaja, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Jovita Jančiauskienė, UAB ,,Vilniaus viešasis transportas‘ troleibusų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Danuta Mackevičienė, VĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ profsąjungos pirmininkas Jonas Petraška, UAB ,,Tauragės autobusų parkas“ profsąjungos pirmininkas Aleksandras Mangirdas. Viso 19 Forumo susirinkimo dalyvių.
Forumo susirinkimo svečiai
: Lietuvos vežėjų asociacijos ,,Linava“ prezidiumo narys Tomas Garuolis ir Artūras Galantis.


Forumo darbotvarkė:

Ekskursija laivu ,,Ventus“ po Klaipėdos uostą.
Europos komisijos pasiūlymai dėl kelių transporto ES šalyse.
ETF kongresas Briuselyje.
Atstovų paskyrimas į krovininio ir keleivinio transporto komisijas.
Pirminių organizacijų informacija (organizacijų pirmininkai)
Kitas Forumo susirinkimo laikas ir vieta.

Pasisakė Lietuvos nacionalinės automobiliais asociacija ,,Linava“ prezidiumo narys Tomas Garuolis,
kuris informavo, kad Europos komisija skubos tvarka ruošiasi priimti laisvą judėjimą taikant darbo laiko, poilsio vairuotojams ir apmokėjimo sistemą dirbant ES šalyse. Europos komisija vadovausis 22 direktyva ir taikys vairuotojams apmokėjimo sistemą tose šalyse, kurią turės vykdyti krovininių transportų darbdaviai. Taip pat bus taikomas socialinis dempingas verčiantis vairuotojams pakelti atlyginimus. Siūloma vairuotojams sutrumpinti darbo laiką dirbant tose šalyse. Vairuotojas privalės nakvoti viešbutyje, bet ne vairuotojo kabinoje. Deja, ligi šiol nėra sutvarkyta infrastruktūra ir kroviniai lieka neapsaugoti. Vairuotojas privalo vieną kartą per savaitę grįžti į tą šalį, iš kurios jis atvyko. Europos komisija reikalauja suvienodinti vairuotojams atlyginimus. Susidaro pozicija, kad Lietuvą, Skandinavijos šalis, Olandiją, Čekiją, Slovakiją ir kitas šalis priėmus šią direktyvą nori išmesti iš krovininio transporto rinkos, nes darbdaviai negalės sudaryti siūlomų Europos komisijai vairuotojams sąlygų. Vyko diskusijos, kuriose Forumo susirinkimo dalyviai uždavė Linavos atstovams klausimus. Buvo pateiktas dėl ES transporto sektoriaus reglamentavimo projektas, kuris bus taikomas trečiųjų šalių vežėjams.

Forumo susirinkimo dalyviai nutarė apsvarstyti projektą ir pasiūlymus pateikti Linavos prezidiumui.

Forumas pateikė kandidatus, kurie sudarys krovininio ir keleivinio transportų šakinius tarifinius susitarimus, kurių projektai bus teikiami apsvarstyti vykstančiuose Forumo susirinkimuose.

Išklausyta informacija apie įvykusį ETF kongresą Barselonoje, kuriame išrinktas prezidentu FrankMarall, generaliniu sekretoriumi išrinktas Eduard Čado. Vykdomame komitete išrinkti Latvių ir Estų profesinių sąjungų atstovai. ETF regioninių komiteto nariu išrinktas Jūrininkų sąjungos teisininkas Remigijus Kalninis. Numatyta, kad 2018 metais įvyks ETF kongresas, kuriame bus priimta Europos transporto Federacijos politika ir veikla.

Pristatytas UAB ,,Vilniaus viešasis transportas“ profesinių sąjungų pareiškimas, kad Algirdas Markevičius galimai pažeidinėja įstatymus ir žlugdo kitų profesinių sąjungų veiklą.

Forumo susirinkimas nutarė raštu informuoti Linavos prezidentą, kad Algirdas Markevičius nėra Forumo susirinkimo narys ir jokių derybų ruošiant šakinį tarifinį susitarimo projektą įgaliojimų derėtis su Linava jam nėra suteikti.

Lietuvos Dokininkų profsąjungos pirmininkas Romas Liaudenkis informavo, kad vyksta derybos su administracija dėl dokininkams atlyginimų pakėlimo.

Išklausyta kitų profesinių sąjungų atstovų pranešimai dėl socialinio dialogo plėtojimo atstovaujant darbuotojų interesus įmonėse.

Sekantis Forumo susirinkimas numatytas rugsėjo 15 d. Tauragės autobusų parke.

Leave a Reply